Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes divpusējās attiecības

03.12.2019. 10:00

Latvijas un Dānijas ciešās attiecības ir balstītas uz kopīgām interesēm nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā, Eiropā un pasaulē kopumā. Abas valstis uztur aktīvu politisko dialogu gan divpusējā, gan reģionālā līmenī, kā arī ES, NATO un citu starptautisku organizāciju ietvaros. 13. Saeimā darbojas deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Dānijas parlamentu – Folketingu. 28 deputātu lielo grupu vada Uldis Budriķis.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas un Dānijas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1921. gada 7. februārī. 1991. gada 24. augustā Dānijas ārlietu ministrs Ufe Elemans-Jensens (Uffe Ellemann-Jensen) nosūtīja Latvijas Republikas ārlietu ministram vēstuli par gatavību atjaunot diplomātiskās attiecības. Šī paša gada 26. augustā tika parakstīts četru valstu kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību atjaunošanu starp Dāniju un katru no trim Baltijas valstīm. 1991. gada 27. augustā Rīgā kā Dānijas speciālo uzdevumu vēstnieks ieradās Oto Borhs (Otto Borch). 1991. gada 2. oktobrī Latvijā tika akreditēta Dānijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Kirstena Mallinga Bieringa (Kirsten Malling Biering).

Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Dānijas Karalistē kopš 2018. gada 21. septembra ir Alda Vanaga. Dānijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā kopš 2019. gada 3. septembra ir Flemmings Stenders (Flemming Stender).

Latvijas Republikas goda ģenerālkonsuls Fīnē un Jitlandē ir Franks Ūrenholts (Frank Uhrenholt). Tāpat Latvijas intereses Dānijā pārstāv goda konsuls Ivars Sīlis (Grenlandes konsulārajā apgabalā).

  

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Plašāku informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.

Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka cita starpā izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, tai skaitā un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku.

-        Preču tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Dāniju

-        Pakalpojumu tirdzniecība (eksports; imports) starp Latviju un Dāniju

-        Tiešās investīcijas

-        Tūrisms


SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Latvijas un Dānijas divpusējās sadarbības pamatus aizsardzības jomā nosaka 1994. gada 3. janvārī parakstītais līgums par militārās sadarbības veicināšanu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju. 2015. gada 5. februārī Latvijas un Dānijas aizsardzības ministri parakstīja politisko vīziju un saprašanās memorandu turpmākai sadarbībai aizsardzības jomā. Atjaunotais memorands paredz sadarbības paplašināšanu – regulāras politiskā līmeņa konsultācijas, ciešāku sadarbību izglītības un militāro mācību jomā, iespējas kopīgi doties uz starptautiskajām operācijām, kā arī sadarbību kopīgos iepirkumos.

Abās valstīs ir akreditēti aizsardzības atašeji. Dānijas aizsardzības atašeja (ar rezidenci Lietuvā) pienākumus kopš 2018. gada pilda plkv. Niels Henrik Johansen. Savukārt Latvijas aizsardzības atašeja Dānijā pienākumus kopš 2018. gada pilda pulkvežleitnants Rinalds Buls (rezidences vieta – Rīga, Aizsardzības ministrija).

Dānijai ir bijusi liela loma Latvijas bruņoto spēku attīstībā un tā ir bijusi viena no vadošajām Ziemeļvalstīm politiskā atbalsta un praktiskās palīdzības sniegšanā Latvijai. Sadarbība ar Dāniju notikusi vairāku projektu ietvaros, piemēram, aizsardzības plānošanas, personāla vadības un apmācības, NATO drošības investīciju programmas, inženieru apmācības, militārās medicīnas, vides aizsardzības, glābšanas un meklēšanas u.c. jomās.

Kopā ar Dānijas kontingentu Latvijas karavīri ir dienējuši Bosnijā un Hercegovinā, un Kosovā KFOR misijā. Gatavojoties dalībai misijās, Latvijas karavīri ir piedalījušies pirmsmisijas apmācībās Dānijā. Ar 2016. gadu tika uzsākta kopīga dalība pret-ISIL operācijā Irākā. Tāpat Dānija regulāri piedalās Baltijas gaisa telpas patrulēšanā.

 

SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ

Sadarbība ar Dāniju izglītības jomā tiek īstenota galvenokārt Eiropas Savienības mūžizglītības programmu, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības programmas Nordplus 2012-2016, kā arī atsevišķu izglītības un zinātnes institūciju savstarpējo sadarbības līgumu ietvaros. Daudzas Latvijas augstākās un profesionālās izglītības institūcijas ir noslēgušas sadarbības līgumus ar partneriem Dānijā, kas paredz studentu un mācībspēku apmaiņu mācību un prakses nolūkos, kopīgu projektu īstenošanu, iepazīšanos ar labas prakses piemēriem un kopīgu projektu īstenošanu.

Dānija ir viena no Nordplus programmas dalībvalstīm un Latvijas sadarbības partneris šīs programmas ietvaros. Dažāda veida institūcijas Dānijā un Latvijā sadarbojas visu Nordplus apakšprogrammu ietvaros, nodrošinot veiksmīgu sadarbību izglītības jomā.

Ilgstoša un stabila sadarbība ar Dāniju izveidojusies Latvijas Kultūras akadēmijai un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā studiju programmu "Starpkultūru sakari Latvija-Dānija", kas ir viena no pirmajām starptautisko sakaru programmām Latvijā. Studentiem, piesakoties studentu apmaiņas vai stipendijas programmās, ir iespēja mācīties Dānijas augstskolās un tautas augstskolās. Līdz 2014. gadam LKA bija noslēgts Erasmus programmas divpusējais līgums ar Orhusas universitāti (Aarhus universitet). Savukārt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijai Erasmus programmas ietvaros ir noslēgti līgumi par studentu un pasniedzēju apmaiņu ar vairākām Dānijas mūzikas augstskolām (Dānijas Karalisko Mūzikas akadēmiju Kopenhāgenā, Ritmisko Konservatoriju Kopenhāgenā, Orhusas un Odenses Mūzikas akadēmijām).

Nozīmīgs ir Dānijas atbalsts Ziemeļvalstu ģimnāzijas materiālās bāzes pilnveidošanā, kā arī mācībspēku nosūtīšanā darbam Latvijas Universitātē.

 

SADARBĪBA KULTŪRĀ

Sadarbība kultūras jomā ar Dāniju norit tiešu apmaiņu veidā starp radošajām personām, kolektīviem un studentiem. Organizāciju līmenī tā notiek uz līgumu pamata starp tiešajiem partneriem. Dānijas Kultūras institūtam Latvijā ir būtiska loma abu valstu sadarbības veicināšanā kultūras jomā. Abpusēja apmaiņa kultūras jomā notiek arī ar Dānijas Mākslas muzeju asociācijas un privātpersonu līdzdalību.

2017. gada 23. maijā Kopenhāgenā tika parakstīts Saprašanās memorands starp abu valstu Kultūras ministrijām ar mērķi stiprināt sadarbību Latvijas simtgades svinību laikā no 2017. līdz 2020. gadam. Memoranda galvenais mērķis ir veicināt tiešu sadarbību starp Dānijas un Latvijas iestādēm, organizācijām un individuāliem dalībniekiem visās mākslas un kultūras jomās; atbalstīt sadarbību starp radošo industriju pārstāvjiem, veicinot labās prakses un zināšanu apmaiņu; veicināt abu valstu profesionālo mākslinieku un citu ieinteresēto personu apmaiņu kultūras un mākslas jomā. Saprašanās memorands cita starpā paredz sadarbību radošo industriju biznesa inkubatora “Tabakas Fabrika” attīstīšanā, radot fizisku un virtuālu platformu sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī, vienlaikus pārņemot labāko Dānijas pieredzi dizainā, arhitektūrā un radošo kvartālu konceptu attīstībā.

2018. gada 23. augustā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) publiski izsludināja starptautisku metu konkursu ""TabFab" radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija". Pretendentiem pieteikumi bija jāiesniedz līdz 2018. gada 26. novembrim. Pirmo vietu metu konkursā un aicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ieguva Latvijas arhitektu birojs NRJA (“No Rules Just Architecture”). Arhitektu biroja NRJA redzējums par “TabFab” radošā kvartāla attīstību par labāko atzīts gandrīz vienprātīgā starptautiskās žūrijas vērtējumā. Otro vietu žūrija piešķīra Latvijas un Lielbritānijas personu apvienības ““Alsins Architecture”, “Kalve Arhitekti”, “Fabrum”” redzējumam, savukārt trešās vietas ieguvējs ir SIA “Būvdizains”.

Konkurss tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Kultūras akadēmiju un Dānijas Kultūras institūtu. Finansiālu atbalstu konkursam sniedz Dānijas Kultūras ministrija, Dānijas Ārlietu ministrija kopā ar Dānijas Kultūras institūtu, tā ir daļa no Dānijas ieguldījuma un dalības Latvijas simtgades svinībās. Ar Dānijas Kultūras ministrijas, Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstu, sadarbībā ar DKI un privātiem dāņu fondiem metu konkursa kopējais balvu fonds ir 50 tūkstoši eiro. Tika saņemti 130 konkursa dokumentācijas pieprasījumi, savukārt atbilstoši nolikumam tika iesniegti 17 pieteikumi no dažādām pasaules valstīm. Pirmās vietas ieguvējs saņēma 18 tūkstošus eiro un līdz ar pārējiem godalgotajiem konkursa uzvarētājiem - uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sarunu procedūrai, lai iegūtu tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Radošā kvartāla būvniecību un attīstību VNĪ plāno pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Vizuālās mākslas jomā 2015. gadā Bilundas (Billund) lidostā Dānijā bija apskatāma fotoizstāde “Rīgas jūgendstila arhitektūra”. Šī pati izstāde pēc tam tika atklāta Olborgas (Aalborg) “Nordkraft” kultūras centrā. Mākslas muzejā “Rīgas Birža” 2015. gada rudenī bija skatāma laikmetīgās mākslas izstāde “Ar septiņjūdžu zābakiem. Pirmā pietura – Dānija”, kas skatītājiem ļāva iepazīt Tenderas Mākslas muzeja kolekciju (Kunstmuseet i Tønder). 2016. gada 21. aprīlī Dānijas Karalistes vēstniecība un Dānijas Kultūras institūts rīkoja foto izstādes “Monumentālā kustība” atklāšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Oranžērijā. Izstāde norisinājās Eiropas Riteņbraukšanas festivāla ietvaros un notika par godu V.E. Dānijas Ārlietu ministra Kristiana Jensena darba vizītei Latvijā.

V/A „Nacionālā Kino centra” sadarbība ar Dāniju kino jomā galvenokārt izpaužas kā Latvijas filmu dalība kinofestivālos sadarbībā ar European Documentary Network (Dānija), kā arī Rīgas Kinomuzeja sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu Latvijā. Šīs sadarbības rezultātā Kinomuzeja sinematēkā nonāca dāņu kino izlase, sniedzot pārskatu par visas Dānijas kino vēstures dažādiem attīstības posmiem. Katru gadu Dānijas Kultūras institūts organizē bērnu filmu dienas kinoteātrī “K.Suns”, kā arī Baltijas jūras valstu dokumentālā kino forums norisinās Nacionālajam Kino centram sadarbojoties ar European Documentary Network. 2016. gada aprīlī kinoteātris “Splendid Palace” sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu rīkoja filmu pasākumu - “Dāņu humora dienas”.

Starp Latvijas Nacionālo bibliotēku  un Dānijas Karalisko bibliotēku ir izveidojušies un pastāv stabili kontakti, nodrošinot motivētus profesionālā darba un prioritāšu risinājumus. Dānijas Karaliskās bibliotēkas direktors Erlands Koldings Nilsens (Erland Kolding Nielsen) ir LNB UNESCO Starptautiskās ekspertu padomes loceklis un aktīvs LNB projekta atbalstītājs. Atzīmējot viņa ieguldījumu LNB projekta attīstībā, E.K.Nilsens tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Tāpat Dānija ir dalījusies savā ilggadējā un veiksmīgajā pieredzē radošo industriju jomā. Dānijas Kultūras institūts aktīvi piedalās un atbalsta radošās darbības “Radi!” nedēļu un 2015. gadā līdzorganizēja diskusiju seminārus “Mijiedarbība un sadarbība (Rīgas) arhitektūrā” un “Nakts kompetenču tirgus”. 2015. gadā ar Dāniju noritēja sadarbība Ziemeļu-Baltijas Dziesmu svētku veidošanā.

Sadarbība noris arī mediju politikas jomā. 2016. gada februārī Saeimā notika Kultūras ministrijas un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas rīkota diskusija par sabiedrisko raidorganizāciju lomu demokrātiskā sabiedrībā. Uzmanības centrā bija Dānijas sabiedriskās raidorganizācijas vadītāja Ulrika Hāgerupa (Ulrik Haagerup) izstrādātais konstruktīvo ziņu koncepts, kuru prezentēja pats autors. Viņa vizītes Latvijā ietvaros Baltijas Mediju izcilības centrs organizēja semināru žurnālistiem. 2016. gada septembrī tika panākta sadarbības vienošanās un Dānijas Filmu institūta atbalsts sadarbībai medijpratības jomā, jo sevišķi, sadarbības projektos ar NORDEN un Dānijas Kultūras institūtu Latvijā.

 

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA

Latvija sadarbojas ar Dāniju ES Strukturālo un investīciju fondu 2014.-2020. gadam “Eiropas teritoriālā sadarbība” mērķa transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ietvaros.

Latvijas partneri sadarbībā ar Dānijas partneriem īsteno 18 kopīgus projektus Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros tādās jomās kā inovācijas, efektīva dabas resursu pārvaldība un ilgtspējīgs transports. Sadarbība notiek starp reģionāla, nacionāla un vietēja līmeņa iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, pētnieciskām institūcijām, nozaru aģentūrām un asociācijām, uzņēmumiem.

Starpreģionu sadarbības programmā INTERREG EUROPE Latvijas partneri sadarbībā ar partneriem no Dānijas īsteno divus kopīgus projektus pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā, kā arī mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanā. Sadarbība notiek starp nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Savukārt starpreģionu sadarbības programmā URBACT III Latvijas partneri sadarbībā ar partneriem no Dānijas īsteno divus kopīgus projektus, kas veicina ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Vienā no projektiem tiek pētītas un veicinātas digitālo industriju attīstīšanas iespējas nelielās pilsētās, savukārt otrā projektā tiek strādāts pie mazo un vidējo komersantu sapratnes uzlabošanas par ekoloģiski ilgtspējīgu inovāciju nozīmi uzņēmuma attīstībā.

  

PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Sadarbība notiek starp dažādām Latvijas un Dānijas pašvaldībām un starp vairākām ir noslēgti sadarbības līgumi, piemēram, Olborgas un Rīgas pilsētas sadarbību nosaka 1990. gadā noslēgtais līgums par sadarbību un pieredzes apmaiņu uzņēmējdarbības un tirdzniecības, vides aizsardzības, pilsētas plānošanas, tūrisma, kultūras, izglītības un sporta jomās. 2015. gadā norisinājās Rīgas un Olborgas sadarbības 25 gadu jubilejas pasākumi.

Sadarbības līgumi noslēgti vēl starp 10 Latvijas un Dānijas pašvaldībām.

 

SADARBĪBA SATIKSMES JOMĀ

Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” ir izveidojusies cieša sadarbība ar Dānijas ceļu direktorātu. Regulāri tiek atjaunoti līgumi par segumu vadības sistēmas elementu (programmnodrošinājums, iekārtas) atjaunošanu un kalibrēšanu.  Aviācijas jomā Latvijas sadarbība ar Dāniju notiek saskaņā ar ES iekšējo regulējumu. Aviokompānija „Air Baltic Corporation” veic regulārus pārvadājumus uz Dāniju. Reisus no Latvijas uz Dāniju izpilda arī „Norwegian Air Shuttle”.Sakaru jomā sadarbība ar Dāniju notiek Pasaules Pasta savienības (UPU) un Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) ietvaros. VAS „Latvijas Dzelzceļš”, sadarbojoties ar Dānijas dzelzceļa nozares uzņēmumiem, veic dažādu attīstības projektu realizāciju.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

No Latvijas:

2018. gada 27. jūnijs Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča dalība Dānijas un Ukrainas valdību organizētā konferencē Kopenhāgenā par Ukrainas reformu procesu
2017. gada 22.-23. maijs Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa oficiālā vizīte
2014. gada 2. novembris Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča dalība Kopenhāgenas enerģētikas drošības dialogu konferencē
2012. gada 15.-16. aprīlis Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte
2011.gada 28.augusts

Ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska dalība Dānijas kroņprinča Frederika sniegtajās vakariņās par godu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas divdesmitgadei

2011. gada 19. janvāris

Ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte

2009. gada 30. aprīlis

Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte

2007. gada 29.-30. maijs

Saeimas priekšsēdētāja Induļa Emša darba vizīte

2006. gada 23. – 25. augusts

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas oficiālā vizīte

2004. gada 25. oktobris

Ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte

2004. gada 26. augusts

Ministru prezidenta Induļa Emša darba vizīte

2004. gada 5. aprīlis

Ārlietu ministra Riharda Pīka darba vizīte

2003. gada 13.-15. marts

Ministru prezidenta Einara Repšes darba vizīte

2002. gada 27. novembris

Ārlietu ministres Sandras Kalnietes darba vizīte

2001. gada 20.–21. septembris

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas darba vizīte

2001. gada 28.–30. marts

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas oficiālā vizīte

2000. gada 1.–3. oktobris

Ārlietu ministra Induļa Bērziņa oficiālā vizīte

No Dānijas 

2018. gada 6.-7. decembris Dānijas kroņprinča Frederika un kroņprinceses Mērijas oficiālā vizīte Latvijā
2018. gada 15.-16. janvāris Dānijas premjerministra Larsa Lēkes Rasmusena (Lars Løkke Rasmussen) darba vizīte Latvijā
2017. gada 14. septembris Dānijas ārlietu ministra Andersa Samuelsena (Anders Samuelsen) darba vizīte Latvijā
2016. gada 25.-26. augusts Dānijas ārlietu ministra Kristiana Jensena (Kristian Jensen) vizīte Latvijā, dalība NB8 ārlietu ministru sanāksmē
2016. gada 21. aprīlis Dānijas ārlietu ministra Kristiana Jensena (Kristian Jensen) darba vizīte
2013. gada 29.- 30. maijs Eiropas lietu ministra Nikolaja Vammena (Nicolai Wammen) darba vizīte, dalība Baltijas attīstības forumā
2012.gada 27.augusts       ārlietu ministra Villi Sevndāla (Villy Søvndal) darba vizīte

2011. gada 28. oktobris

Dānijas premjerministres Helles Torningas-Šmitas (Helle Thorning-Schmidt) darba vizīte

2011.gada 19.augusts

Dānijas ārlietu ministres Lenes Espersenas (Lene Espersen) darba vizīte

2008. gada 3. – 4. jūnijs

Premjerministra Andersa Foga Rasmusena (Anders Fogh Rasmussen) darba vizīte. Dalība Baltijas jūras valstu valdību vadītāju samitā

2008. gada 10. aprīlis

Premjerministra Andersa Foga Rasmusena (Anders Fogh Rasmussen) darba vizīte

2005. gada 25.-26. augusts

Dānijas kroņprinceses Mērijas vizīte

2005. gada 3. maijs

Premjerministra Andersa Foga Rasmusena (Anders Fogh Rasmussen) darba vizīte

2003. gada 18. decembris

Ārlietu ministra Pēra Stīga Mellera (Per Stig Møller) darba vizīte

2002. gada 27. jūnijs

Ārlietu ministra Pēra Stīga Mellera (Per Stig Møller) darba vizīte

2002. gada 27.-28. februāris

Premjerministra Andersa Foga Rasmusena (Anders Fogh Rasmussen) darba vizīte

2001. gada 5.-8. septembris

Dānijas Prinča Konsorta Henrika vizīte

2001. gada 26.-27. augusts

Ārlietu ministra Mogena Liketofta (Mogens Lykketoft) oficiālā vizīte

2000. gada 10.-12. marts

Premjerministra Pola Nīrupa Rasmusena (Poul Nyrup Rasmussen) darba vizīte

 

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem: Dānijas Karaliste 

Interneta saites par Dānijas Karalisti

Dānijas karaliskā ģimene: http://www.kongehuset.dk/

Folketings: http://www.folketinget.dk/

Valdība: http://www.stm.dk

Ārlietu ministrija: http://www.um.dk/da

Dānijas Karalistes vēstniecība Latvijā: http://letland.um.dk/lv-lv/