Valstu saraksts

12.01.2021. 12:15

Eiropas Savienības dalībvalstis:

Austrija Īrija Portugāle
Beļģija Kipra Slovākija
Bulgārija Latvija Slovēnija
Čehijas Republika Lietuva Somija
Dānija Luksemburga Spānija
Francija Malta Ungārija
Grieķija Nīderlande Vācija
Horvātija
Igaunija Polija Zviedrija

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis:

Visas ES dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.