Latvijas Republikas un Nigēras Republikas divpusējās attiecības

15.01.2016. 14:49

Pašlaik Latvijas un Nigēras divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 2012. gada 17. aprīlī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

  1. Lietuva – 1 644 307 313   EUR jeb 17,59%
  2. Krievija – 1 105 268 055   EUR jeb 11,82%
  3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb   10,76%

139. Nigēra – 154 871 EUR jeb   0,00%

  1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%
  2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%
  3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

    Nigēra – imports nav reģistrēts

Latvijas un Nigēras tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

127 476

0

2010

1 111

0

2011

37 421

0

2012

105 455

0

2013

19 847

0

2014

154 871

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 154,87 tūkst. EUR Nigēra ieņem 146.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Nigēru sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

154   871

100%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-          Mīklas (pastas) izstrādājumi 100,00%
135 156

87,27%

Dažādas rūpniecības preces:

-          Lampas un apgaismes piederumi 100,00%
19 715

12,73%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Nigēru eksportējusi pakalpojumus 20 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Nigēras tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Nigērā.