Publiskie iepirkumi

24.01.2018. 10:58

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par Ārlietu ministrijas publiskajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumi Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā").

Šajā sadaļā tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem un papildu informācijai par iepirkumu. Brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkumu, kuros paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, dokumentiem tiek nodrošināta Elektronisko iepirkumu sistēmā (tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā).

 

Iepirkumi līdz 10 000 EUR (būvdarbiem līdz 20 000 EUR un Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma pakalpojumiem līdz 42 000 EUR)

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par noslēgtajiem līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par 10 000 EUR (būvdarbiem 20 000 EUR, Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma pakalpojumiem 42 000 EUR) bez PVN, kā arī par telpu nomas līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (11.13. punkts).

 

Iepirkumi no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR (būvdarbiem no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR)

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai.

 

Iepirkumi virs 42 000 EUR (būvdarbiem virs 170 000 EUR)

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par iepirkuma procedūrām un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. un 10. panta kārtībai.

 

Arhīvs: 2012