Publiskie iepirkumi

08.04.2019. 16:23

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Ārlietu ministrijas pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma. Šajā profilā tiek ievietota informācija par Ārlietu ministrijas plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem) , noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

 

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Ārlietu ministrijas noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par 10 000 EUR (būvdarbiem 20 000 EUR, Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma pakalpojumiem 42 000 EUR) bez PVN, kā arī par telpu nomas līgumiem (neatkarīgi no to līgumcenas) atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.13. un 12.1punktam (spēkā līdz 27.09.2018.). Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, šī sadaļa netiek papildināta.

 

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Ārlietu ministrijas veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai, kas tika izsludināti līdz 2018. gada 31. decembrim un kuros nebija paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, kā arī informācija par šo iepirkumu rezultātā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.

 

Šajā sadaļā ir ievietota informācija par Ārlietu ministrijas veiktajām publiskā iepirkuma procedūrām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. un 10. panta kārtībai, kas tika izsludinātas līdz 2018. gada 31. decembrim un kurās nebija paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, kā arī informācija par šo iepirkuma procedūru rezultātā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.