1966. gada Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām

11.04.2019. 09:58