Francijas premjerministra un ārlietu ministra, Sabiedroto valstu Augstākās padomes 1921. gada 22.–26. janvāra sēžu vadītāja Aristīda Briāna 1921. gada 26. janvārī parakstītā nota par Latvijas valsts atzīšanu de iure

16.03.2016. 14:56
Briana-nota 

Sabiedroto konferences prezidenta Aristīda Briāna nota Latvijas delegācijas vadītājam Parīzē par Latvijas valsts atzīšanu de iure. Parīze, 26.01.1921.

LNA LVVA, 2570. f., 3. apr., 1148. l., 27. lp.

Briana aploksne

Aploksne, kurā bija ievietota Sabiedroto konferences prezidenta Aristīda Briāna 26.01.1921. nota Latvijas delegācijas vadītājam Parīzē.

LNA LVVA, 2570. f., 3. apr., 1148. l., 26. lp.