Noteiktās sankcijas:

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus.

NB: Šobrīd sankciju sarakstos nav iekļauta neviena persona.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1775 (2017. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017D1775

Padomes Regula

Padomes Regula (ES) 2017/1770 (2017. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R1770

 

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.