Reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā un pilsoniskās sabiedrības, demokrātiskās opozīcijas un žurnālistu vardarbīgu apspiešanu, Eiropas Savienība kopš 2020. gada ir noteikusi jaunas sankcijas pret Baltkrieviju.

Ņemot vērā falsificētos 2020. gada 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un Baltkrievijas drošības spēku vērsto vardarbību pret miermīlīgajiem protestētājiem, demokrātisko opozīciju un žurnālistiem, Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas pret vairākām fiziskām un juridiskām personām. Padome 2021. gada 4. jūnijā arī aizliedza visām Baltkrievijas avio savienībām pacelties no Eiropas Savienības teritorijas, nolaisties tajā vai pārlidot pār to.

2021. gada 24. jūnijā Eiropas Savienība noteica mērķētās ekonomiskās sankcijas, kuru mērķis bija īstenot Eiropadomes 2021. gada 24. un 25. maija secinājumus pēc tam, kad 2021. gada 23. maijā Minskā, Baltkrievijā, tika piespiedu kārtā nosēdināts Ryanair reiss.

Eiropas Savienība pret Baltkrieviju ir noteikusi arī sektorālās sankcijas pret Baltkrievijas naftas, kālija un tabakas ražošanas sektoriem.  

Noteiktās sankcijas:

 • bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;
 • aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegums;
 • atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;
 • ceļošanas ierobežojumi;
 • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus konkrētām personām;
 • Baltkrievijai, tās valdībai, tās valsts struktūrām, korporācijām vai aģentūrām ir aizliegts pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzēt emitēt vai citādi rīkoties ar vērtspapīriem un finanšu instrumentiem;
 • Eiropas Investīciju bankai (EIB) ir aizliegts veikt jebkādus maksājumus vai maksājumus saskaņā ar esošajiem līgumiem, kas noslēgti starp Baltkrieviju vai jebkuru tās valsts iestādi un EIB, vai saistībā ar tiem;
 • Jebkuram gaisa kuģim, ko ekspluatē Baltkrievijas gaisa pārvadātāji, ir aizliegts pacelties no Savienības teritorijas, nosēsties tajā vai pārlidot pār tās teritoriju;
 • Tirdzniecības ierobežojumi naftas produktiem, kālija hlorīdam (“potašs”) un precēm, ko izmanto tabakas izstrādājumu ražošanai vai izgatavošanai.

Padomes Lēmumi:

Padomes Lēmums 2021/1001 (2021. gada 21. jūnijs) ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā

Padomes Īstenošanas Lēmums (KĀDP) 2021/1002 (2021. gada 21. jūnijs) ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā

Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Īstenošanas Lēmums (KĀDP) 2020/1388 (2020. gada 2. oktobris) ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1031 (2021. gada 24. jūnijs) ar ko groza Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā
Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/280 (2016.gada 25.februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/214 (2020.gada 17.februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regula (ES) 2021/907 (2021. gada 4. jūnijs) ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Regula (ES) 2021/996 (2021. gada 21. jūnijs) ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Regula (ES) 2021/1030 (2021. gada 24. jūnijs) ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2021/997 (2021. gada 21. jūnijs) ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2021/999 (2021. gada 21. jūnijs) ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Regulas (EK) Nr.765/2006 (2006.gada 18.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2020/1387 (2020. gada 2. oktobris) ar ko īsteno 8. a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Plašāka informācija

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Baltkrieviju bruņojumu un ar to saistītus visa veida materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un visa iepriekšminētā rezerves daļas, kā arī tādu aprīkojumu, ko var izmantot iekšējai apspiešanai). Atsevišķu pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo). Ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā) un finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

2016.gada 28.februārī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret:

 1. Vladimiru Naumovu, kurš sankcionēšanas brīdī bija Baltkrievijas iekšlietu ministrs un prezidenta Drošības dienesta vadītājs. Būdams iekšlietu ministrs, līdz brīdim, kad (ar veselību saistītu iemeslu dēļ) 2009. gada 6. aprīlī devās pensijā, bija atbildīgs par miermīlīgu demonstrāciju apspiešanu. Nerīkojās, lai izmeklētu lietu, kas saistīta ar Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000.gadā.  No prezidenta administrācijas saņēma dzīvojamo platību Drozdy nomenklatūras rajonā Minskā. 2014. gada oktobrī prezidents Lukašenko viņam piešķīra III pakāpes ordeni “Par nopelniem”.
 2. Dimitrijs Pavličenko, kurš sankcionēšanas brīdī bija  Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas grupas (SOBR) vadītājs. Uzņēmējs, Iekšlietu ministrijas īpašo spēku veterānu apvienības “Gods” vadītājs. Svarīga persona Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajos pazušanas gadījumos Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā.
 3. Viktoru Šeimanu, prezidenta administrācijas vadības departamenta vadītājs. Atbildīgs par Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Drošības padomes sekretārs. Šeimans joprojām ir prezidenta īpašais palīgs.
 4. Juriju Sivakovu, kurš organizēja Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanu Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā; minētie gadījumi vēl līdz šim nav atklāti. Bijušais tūrisma un sporta lietu ministrs, bijušais iekšlietu ministrs un bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks.

2021. gada 21. jūnijā Eiropas Savienība noteica sankcijas pret:

 1. Natallia Mikhailauna BUHUK, kura kā Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem un protestētājiem, konkrēti par Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.
 2. Alina Siarhieeuna KASIANCHYK, kura kā Minskas Frunzensky rajona tiesas prokurora asistente ir pārstāvējusi Lukashenka režīmu politiski motivētos tiesas procesos pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem. Konkrēti, balstoties uz nepamatotām apsūdzībām “sazvērestībā” un “sabiedriskās kārtības traucēšanā”, viņa par miermīlīgu protestu filmēšanu ir tiesājusi žurnālistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova. Viņa ir tiesājusi arī Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus par, piemēram, dalību miermīlīgos protestos un par noslepkavotā protestētāja Aliaksandr Taraikousky piemiņas godināšanu. Viņa pastāvīgi ir tiesnesim lūgusi piespriest ilgus cietumsodus.
 3. Ihar Viktaravich KURYLOVICH, kurš kā Minskas Frunzensky rajona tiesas vecākais izmeklētājs ir bijis iesaistīts politiski motivētas krimināllietas sagatavošanā pret žurnālistēm Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova. Žurnālisti, kuri filmēja miermīlīgos protestus, tika apsūdzēti sabiedriskās kārtības traucēšanā un notiesāti ar divu gadu cietumsodu.
 4. Siarhei Viktaravich SHATSILA, kurš kā Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnesis ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret protestētājiem, konkrēti par notiesājošu spriedumu Natallia Hersche, Dzmitry Halko un Dzmitry Karatkevich, kurus Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzītajiem.
 5. Anastasia Vasileuna ACHALAVA, kura kā Minskas Leninsky rajona tiesas tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par Koordinācijas padomes locekļa Dzmitry Kruk notiesāšanu, kā arī pret medicīnas darbiniekiem un senioriem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajos tiesas procesos tika izmantotas anonīmu liecinieku liecības.
 6. Mariya Viachaslavauna YAROKHINA, kura kā Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, arodbiedrību aktīvistiem, sportistiem un protestētājiem, jo īpaši par žurnālista Uladzimir Hrydzin notiesāšanu.
 7. Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK, kura kā Minskas Frunzensky rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem, konkrēti par aktīvistu Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk, Maksim Pauliushchyk notiesāšanu. Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” šīs personas uzskata par politieslodzītajiem.
 8. Anastasia Dzmitreuna KULIK, kura kā Minskas Pervomaisky rajona tiesas tiesnese ir atbildīgas par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret protestētājiem, konkrēti par notiesājošu spriedumu Aliaksandr Zakharevich, kuru Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzīto.
 9. Maksim Leanidavich TRUSEVICH, kurš kā Minskas Pervomaisky rajona tiesas tiesnesis ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.
 10. Tatsiana Yaraslavauna MATYL, kura kā Minskas Moskovsky rajona tiesas tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, konkrēti, par opozīcijas politiķa Mikalai Statkevich un žurnālista Alexander Borozenko notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.
 11. Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA, kurš kā Minskas Oktyabrsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks ir atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem, konkrēti, par naudas soda piespriešanu kādam gados vecākam protestētājam ar invaliditāti, kā arī par baltkrievu opozīcijas līderes Mariya Kalesnikava advokātes Lyudmila Kazak notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.
 12. Aliaksandr Aliaksandravich VOUK, kurš kā Minskas Sovetsky rajona tiesas tiesnesis ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par notiesājošu spriedumu māsām Anastasia un Victoria Mirontsev, kuras Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzītajām. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.
 13. Volha Siarheeuna NIABORSKAIA, kura kā Minskas Oktyabrsky rajona tiesas tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem un žurnālistiem, konkrēti, par notiesājošu spriedumu Sofia Malashevich un Tikhon Kliukach, kurus Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” uzskata par politieslodzītajiem. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajā lietu izskatīšanas gaitā tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.
 14. Marina Sviataslavauna ZAPASNIK, kura kā Minskas Leninsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnese ir atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par aktīvistu Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, studenta Viktor Aktistov un nepilngadīgā Maksim Babich notiesāšanu. Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” visas šīs personas atzinusi par politieslodzītajiem.
 15. Maksim Yurevich FILATAU, kurš kā Lidas pilsētas tiesas tiesnesis ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par notiesājošu spriedumu Vitold Ashurok, kuru Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” ir atzinusi par politieslodzīto.
 16. Andrei Vaclavavich HRUSHKO, kurš kā Brestas pilsētas Leninsky rajona tiesas tiesnesis ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par aktīvistu, kuri atzīti par politieslodzītajiem, un nepilngadīgo notiesāšanu.
 17. Dzmitry Iurevich HARA, kurš kā ģenerālprokurora vietnieks (amatā līdz 2021. gada 11. martam) ir atbildīgs par politiski motivētām krimināllietām pret miermīlīgiem protestētājiem, opozīcijas locekļiem, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un parastiem iedzīvotājiem. Hara arī bija iesaistīts politiski motivēta kriminālprocesa uzsākšanā pret Siarhei Tsikhanousky – opozīcijas aktīvistu un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīru.
 18. Aliaksei Kanstantsinavich STUK, kurš kā ģenerālprokurora vietnieks ir atbildīgs par politiski motivētām krimināllietām pret opozīciju, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un parastiem iedzīvotājiem. Viņš ir atbildīgs par to, ka ir pastiprināta prokuratūras kontrole pār iedzīvotāju darbībām apkaimēs un darba vietās, un par to, ka miermīlīgo protestu dalībniekiem tiek noteikti pārmērīgi sodi. Viņš publiski paziņoja, ka Ģenerālprokuratūra strādās, lai identificētu “nelikumīgas” iedzīvotāju apvienības un apspiestu to darbības.
 19. Genadz Iosifavich DYSKO, kurš kā ģenerālprokurora vietnieks ir atbildīgs par politiski motivētām krimināllietām pret opozīciju, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un parastiem iedzīvotājiem. Viņš arī bija iesaistīts politiski motivēta kriminālprocesa uzsākšanā pret Siarhei Tsikhanousky – opozīcijas aktīvistu un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīru.
 20. Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA, kura kā Parlamentārās likumdošanas komisijas priekšsēdētāja ir atbildīga par jaunā Administratīvo pārkāpumu kodeksa pieņemšanu (stājās spēkā 2021. gada 1. martā), līdz ar ko tiek atļautas patvaļīgas aizturēšanas un noteikta lielāka atbildība par dalību masu pasākumos, tostarp par politisku simbolu izrādīšanu. Līdz ar dalību šajās likumdošanas darbībās viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību, tostarp miermīlīgas pulcēšanās brīvības, pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Šīs likumdošanas darbības arī būtiski apdraud demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā.
 21. Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU, kurš Parlamentārās likumdošanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks ir atbildīgs par jaunā Administratīvo pārkāpumu kodeksa pieņemšanu (stājās spēkā 2021. gada 1. martā), līdz ar ko tiek atļautas patvaļīgas aizturēšanas un noteikta lielāka atbildība par dalību masu pasākumos, tostarp par politisku simbolu izrādīšanu. Līdz ar dalību šajās likumdošanas darbībās viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību, tostarp miermīlīgas pulcēšanās brīvības, pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Šīs likumdošanas darbības arī būtiski apdraud demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā.
 22. Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK, kurš kā Parlamentārās likumdošanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks ir atbildīgs par jaunā Administratīvo pārkāpumu kodeksa pieņemšanu (stājās spēkā 2021. gada 1. martā), līdz ar ko tiek atļautas patvaļīgas aizturēšanas un noteikta lielāka atbildība par dalību masu pasākumos, tostarp par politisku simbolu izrādīšanu. Līdz ar dalību šajās likumdošanas darbībās viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību, tostarp miermīlīgas pulcēšanās brīvības, pārkāpumiem un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Šīs likumdošanas darbības arī būtiski apdraud demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā.
 23. Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK ir viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem, kura raksti tiek publicēti Prezidenta administrācijas oficiālajā laikrakstā “Baltkrievija šodien”. Viņa rakstos demokrātiskā opozīcija un pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski attēlota negatīvā un nicinošā veidā, izmantojot viltotu informāciju. Viņš ir viens no galvenajiem valsts propagandas avotiem, kurš atbalsta un attaisno represijas, kas vērstas pret demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.
 24. Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA, kurš kā valsts televīzijas – Belteleradio sabiedrības – priekšsēdētāja vietnieks, iknedēļas propagandas TV pārraides “Glavnyy efir” autors un vadītājs Baltkrievijas sabiedrībai apzināti sniedz nepatiesu informāciju par vēlēšanu iznākumu, par protestiem un par valsts iestāžu īstenotajām represijām. Viņš ir tieši atbildīgs par to, kā valsts televīzija sniedz informāciju par situāciju valstī, un līdz ar to sniedz atbalstu iestādēm un Lukashenka.
 25. Genadz Branislavavich DAVYDZKA, kurš kā “Belaya Rus” – vienas no svarīgākajām Lukashenka organizācijām – priekšsēdētājs ir viens no galvenajiem režīma propagandistiem. Atbalstot Lukashenka, viņš bieži ir lietojis musinošus izteikumus un veicinājis valsts aparāta vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem.
 26. Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA, kura kā Iekšlietu ministrijas galvenajai par plašsaziņas līdzekļiem atbildīgajai personai ir būtiska loma faktu par vardarbību pret protestētājiem sagrozīšanā un nepareizā atspoguļošanā un nepatiesas informācijas sniegšanā par tiem. Viņa ir izteikusi draudus miermīlīgiem protestētājiem un turpina attaisnot vardarbību pret viņiem.
 27. Siarhei Ivanavich SKRYBA, kurš kā Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes (BSEU) izglītības darba prorektors ir atbildīgs par sankcijām, tostarp izslēgšanu no universitātes, kas vērstas pret studentiem par dalību miermīlīgos protestos.
 28. Siarhei Piatrovich RUBNIKOVICH, kurš kā Baltkrievijas Valsts medicīnas universitātes rektors, kura iecelšanu amatā apstiprināja Alexander Lukashenka, ir atbildīgs par universitātes administrācijas lēmumu izslēgt studentus par dalību miermīlīgos protestos. Rīkojumi par izslēgšanu tika pieņemti pēc tam, kad Lukashenka2020. gada 27. oktobrī bija aicinājis izslēgt no universitātēm studentus, kas piedalās protestos un streikos.
 29. Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH, kurš kā kā Brestas Valsts tehniskās universitātes rektors, kura iecelšanu amatā apstiprināja Alexander Lukashenka, ir atbildīgs par universitātes administrācijas lēmumu izslēgt studentus par dalību miermīlīgos protestos. Rīkojumi par izslēgšanu tika pieņemti pēc tam, kad Lukashenka2020. gada 27. oktobrī bija aicinājis izslēgt no universitātēm studentus, kas piedalās protestos un streikos.
 30. Mikhail Ryhoravich BARAZNA, kurš kā Baltkrievijas Valsts mākslas akadēmijas rektors, kura iecelšanu amatā apstiprināja Alexander Lukashenka, ir atbildīgs par akadēmijas administrācijas lēmumu izslēgt studentus par dalību miermīlīgos protestos.
 31. Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU, kurš kā prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietniek ir cieši saistīts ar prezidentu un ir atbildīgs par prezidenta pilnvaru īstenošanas nodrošināšanu iekšpolitikā un ārpolitikā. Savā vairāk nekā 20 gadus ilgajā karjerā Baltkrievijas civildienestā viņš ir ieņēmis vairākus amatus, tostarp Ārlietu ministrijā un dažādās vēstniecībās.
 32. Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA, kurš ir Aliaksandr Lukashenka dēls un uzņēmējs. Kopš 2005. gada viņš ir valsts sabiedriskās apvienības “Prezidenta sporta kluba” priekšsēdētājs, un 2020. gadā viņš šajā amatā tika pārvēlēts. Izmantojot šo struktūru, viņš veic darījumdarbību un kontrolē vairākus uzņēmumus. 2020. gada septembrī viņš piedalījās Aliaksandr Lukashenka slepenajā inaugurācijā.
 33. Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA), kura ir ir Viktar Lukashenka sieva un Aliaksandr Lukashenka vedekla. Viņa bijusi cieši saistīta ar vairākiem labi pazīstamiem uzņēmumiem, kuri guvuši labumu no Lukashenka režīma, tostarp Dana Holdings / Dana Astra, Belkhudozhpromysly concern un Eastleigh trading Ltd. Viņa kopā ar savu vīru Viktar Lukashenka 2020. gada septembrī piedalījās Aliaksandr Lukashenka slepenajā inaugurācijā.
 34. Valeri Valerevich IVANKOVICH, kurš kā OJSC “MAZ” ģenerāldirektors ir atbildīgs par drošības spēku īstenoto “MAZ” darbinieku aizturēšanu “MAZ” telpās un par to “MAZ” darba ņēmēju atlaišanu no darba, kuri piedalījās miermīlīgos protestos pret režīmu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.
 35. Aliaksandr Yauhenavich SHATROU, kurš kā LLC Synesis izpilddirektors un īpašnieks ir atbildīgs par sava uzņēmuma lēmumu Baltkrievijas iestādēm nodrošināt pārraudzības platformu “Kipod”, kas var veikt meklēšanu videoierakstos un analizēt tos un izmantot sejas atpazīšanas programmatūru. Tādējādi viņš veicina valsts aparāta pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju īstenotās represijas.
 36. Siarhei Siamionavich TSIATSERYN, kurš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Baltkrievijā, ar darījumdarbības interesēm alkoholisko dzērienu (izmantojot uzņēmumu “Belglobalstart”), pārtikas un mēbeļu izplatīšanā. Viņš pieder Lukashenka pietuvinātām aprindām. 2019. gadā Belglobalstart tika nodrošināta iespēja uzsākt daudzfunkcionāla biznesa centra būvniecību pretī prezidenta pilij Minskā. Viņš ir līdzīpašnieks uzņēmumā VIBEL, kurš ir reklāmas pārdevējs vairākos Baltkrievijas valsts televīzijas kanālos. Viņš ir Baltkrievijas Tenisa federācijas priekšsēdētājs un kādreizējais Lukashenka palīgs sporta jautājumos.
 37. Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV, kurš ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram Baltkrievijā ir biznesa intereses enerģētikas, kālija hlorīda ieguves, viesmīlības un citās nozarēs. Viņš ir Aliaksandr Lukashenka sens draugs un, pateicoties šai draudzībai, ir uzkrājis ievērojamu bagātību un ieguvis ietekmi Baltkrievijas politiskajā elitē. Viņa kontrolētais uzņēmums “Safmar” bija vienīgais Krievijas naftas uzņēmums, kas piegādāja naftu Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām 2020. gada sākumā, kad Baltkrievijas un Krievijas attiecībās enerģētikas jomā valdīja krīze.
 38. Aliaksey Ivanavich ALEKSIN, ir viens no vadošajiem Baltkrievijas uzņēmējiem, kuram ir biznesa intereses naftas un enerģētikas, nekustamā īpašuma, attīstības, loģistikas, tabakas, mazumtirdzniecības, finanšu un citos sektoros. Viņam ir ciešas attiecības ar Aliaksandr Lukashenka un viņa dēlu, bijušo nacionālās drošības padomnieku Viktar Lukashenka. Viņš ir aktīvi iesaistījies motociklistu kustībā Baltkrievijā, un šis vaļasprieks viņam ir kopīgs ar Viktar Lukashenka. Viņa uzņēmumam pieder īpašums kompleksā “Alexandria 2” (Mogilev apgabalā), ko ierasti dēvē par “prezidenta rezidenci”, kuru bieži apmeklē Aliaksandr Lukashenka.
 39. Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU, ir Viktar Lukashenka – Aliaksandr Lukashenka dēla un bijušā nacionālās drošības padomnieka – bijušais palīgs. Izmantojot piekļuvi Lukashenka ģimenei, Zaitsau iegūst izdevīgus līgumus saviem uzņēmumiem. Viņam pieder Sohra Group, kam ir nodrošinātas tiesības eksportēt valstij piederošu uzņēmumu ražojumus (traktorus, kravas automašīnas) uz Persijas līča un Āfrikas valstīm. Viņš ir arī Bremino Group līdzīpašnieks. Uzņēmums ir saņēmis valsts atbalstu Bremino-Orsha zonas attīstīšanai, kā arī vairākas finanšu priekšrocības un nodokļu atvieglojumus, un citas priekšrocības. Zaitsau un citi Bremino Group īpašnieki saņēma atbalstu no Viktar Lukashenka.
 40. Ivan Branislavavich MYSLITSKI, kurš kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka pirmais vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.
 41. Aleh Mikalaevich BELIAKOU, kurš kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Aleh Beliakou ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.
 42. Uladzislau Aliakseevich MANDRYK, kurš kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.
 43. Andrei Mikalaevich DAILIDA, kurš kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.
 44. Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI, kurš kā bijušais Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir Iekšlietu ministrijas aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Aliaksandr Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.
 45. Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA, kura kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta Spriedumu izpildes pārvaldes, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšniece ir atbildīga par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.
 46. Dzmitry Mikalaevich STREBKOU, kurš kā cietuma Nr. 8, kas atrodas Zhodino, priekšnieks ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem aizturēšanas centrā un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā, tostarp tās pagaidu aizturēšanas centrā.
 47. Yauhen Andreevich SHAPETSKA, kurš kā Akrestina likumpārkāpēju izolācijas centra priekšnieks ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem izolācijas centrā un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā.
 48. Ihar Ryhoravich KENIUKH, kurš kā Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieks ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp piekaušanu un spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā.
 49. Hleb Uladzimiravich DRYL, kurš kā Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp piekaušanu un spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā.
 50. Uladzimir Iosifavich LAPYR, kurš kā Akrestina pagaidu aizturēšanas centra priekšnieka vietnieks Uladzimir Lapyr ir atbildīgs par šausminošiem apstākļiem un par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp piekaušanu un spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām tika aizturēti un ievietoti šajā aizturēšanas vietā. Saskaņā ar daudzu sieviešu liecībām, kas iekļautas Sieviešu tiesību veicināšanas centra “Her Rights” (“Viņas tiesības”) ziņojumā, visnecilvēcīgākā izturēšanās konstatēta Akrestina aizturēšanas centrā Minskā, kurā OMON vienības policisti izturējās sevišķi cietsirdīgi un izmantoja spīdzināšanu.
 51. Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK, kurš kā Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas Izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālvajāšanu un aizturēšanu, konkrēti, vēršoties pret opozīcijas Koordinācijas padomes locekļiem, tostarp baltkrievu opozīcijas līderi Mariya Kalesnikava, kuru cilvēktiesību organizācijas uzskata par politieslodzīto. Viņš ir atbildīgs arī par vairāku opozīcijas mediju pārstāvju aizturēšanu.
 52. Yauhen Anatolevich ARKHIREEU, kurš kā Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālprocesu uzsākšanu un izmeklēšanas darbībām, konkrēti, vēršoties pret opozīcijas Koordinācijas padomes locekļiem un citiem protestētājiem. Šādu izmeklēšanas darbību nolūks ir protestētāju iebiedēšana, kā arī kriminālatbildības noteikšana par dalību miermīlīgos protestos.
 53. Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN, kurš kā Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas Izmeklēšanas grupas vadītājs ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālvajāšanu un aizturēšanu, konkrēti, vēršoties pret Viktar Babarika prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas komandas locekļiem un Koordinācijas padomes locekļiem, tostarp advokātu Maksim Znak, kuru cilvēktiesību organizācijas uzskata par politieslodzīto.
 54. Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU, kurš kā Baltkrievijas Izmeklēšanas komitejas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes vadītāja pirmais vietnieks ir atbildīgs par politiski motivētu kriminālvajāšanu un prezidenta kandidāta Siarhei Tsikhanousky – opozīcijas aktīvista un prezidenta kandidātes Svetlana Tsikhanouskaya vīra – un citu politisko aktīvistu, tostarp Mikalai Statkevich un Dzmitry Kazlou, aizturēšanu. Baltkrievijas cilvēktiesību organizācija “Viasna” ir atzinusi Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou un Mikalai Statkevich par politieslodzītajiem.
 55. Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK, kurš kā VDK Izmeklēšanas pārvaldes nodaļas priekšnieks ir pārraudzījis politiski motivēto izmeklēšanu pret prezidenta kandidātu Viktar Babarika. Babarika kandidatūru Centrālā vēlēšanu komisija noraidīja. Šā lēmuma pamatā bija VDK ziņojums un oficiāli Bychak paziņojumi televīzijā, ka Babarika ir atzīts par vainīgu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, lai gan izmeklēšanas vēl nebija pabeigtas.
 56. Andrei Siarheevich BAKACH, kurš kā Minskas Pervomaysky rajona administrācijas Iekšlietu pārvaldes priekšnieks (kopš 2019. gada decembra) ir atbildīgs par konkrētajam policijas iecirknim piederīgo policijas spēku darbībām un par darbībām policijas nodaļā. Viņam esot priekšnieka amatā, miermīlīgi protestētāji Minskā policijas nodaļā, par kuru atbildīgs Andrei Bakach, kļuva par cietsirdīgas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās upuriem.
 57. Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH, kurš kā Minskas Frunzensky rajona administrācijas Iekšlietu pārvaldes priekšnieks ir atbildīgs par represijām, konkrēti, sliktu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko šajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām policijas spēki vērsa pret miermīlīgiem protestētājiem, kuri bija aizturēti un ievietoti policijas nodaļā, par kuru bija atbildīgs Aliaksandr Palulekh.
 58. Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH, kurš kā Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta vadītāja vietnieks pārrauga sabiedriskās drošības policiju un ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Frunzenskiy rajonā aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu šajā rajonā. Zakhvitsevich pakļautie darbinieki spīdzināja aizturētos.
 59. Siarhei Uladzimiravich USHAKOU, kurš kā Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks pārrauga kriminālpoliciju un ir atbildīgs par savu padoto rīcību, jo īpaši par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Frunzensky rajonā aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu. Ushakou tieši pakļautie darbinieki spīdzināja aizturētos.
 60. Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA, kurš kā Minskas Pervomaisky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks pārrauga sabiedriskās drošības policiju un ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko viņa padotie pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Minskas Pervomaiskiy rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem, un par miermīlīgo protestētāju vispārējo brutālo apspiešanu. Viens no piemēriem ir nežēlīgā izturēšanās pret floristikas veikala īpašnieku Maksim Haroshin, kurš tika aizturēts pēc tam, kad bija pasniedzis ziedus 2020. gada 13. oktobra sieviešu gājiena dalībniecēm. Artemenko izdarīja spiedienu uz iedzīvotājiem, lai panāktu to, ka viņi nepiedalās miermīlīgās demonstrācijās.
 61. Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI, kurš kā bijušais Minskas Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieks bija atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko viņa padotie pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret minētajā departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem.
 62. Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK, kurš kā bijušais Minskas Partizanski rajona policijas departamenta priekšnieks bija atbildīgs par miermīlīgo protestētāju un garāmgājēju smago piekaušanu un spīdzināšanu minētajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.
 63. Vital Vitalevich KAPILEVICH, kurš kā Minskas Leninsky rajona policijas departamenta priekšnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pielietoja pret Leninsky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Aizturētajiem tika atteikta medicīniskā palīdzība; feldšeri, kas ieradās departamentā, tika iebiedēti, lai aizturētajiem netiktu sniegta medicīniskā palīdzība.
 64. Kiryl Stanislavavich KISLOU, kurš kā Minskas Zavodsky rajona policijas departamenta priekšnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pielietoja pret šajā policijas iecirknī aizturētajiem iedzīvotājiem. Viņš ir atbildīgs arī par savu padoto darbinieku īstenotajām masveida represijām pret miermīlīgiem protestētājiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, strādniekiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un garāmgājējiem.
 65. Siarhei Aliaksandravich VAREIKA, kurš kā bijušais Zavodsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Zavodsky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Viņš ir atbildīgs arī par savu padoto darbinieku rīcību, kuri piedalījās masveida represijās pret miermīlīgiem protestētājiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, strādniekiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un garāmgājējiem.
 66. Siarhei Feliksavich DUBAVIK, kurš kā Leninsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Leninsky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Aizturētajiem tika atteikta medicīniskā palīdzība; feldšeri, kas ieradās departamentā, tika iebiedēti, lai aizturētajiem netiktu sniegta medicīniskā palīdzība.
 67. Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI, kurš kā Minskas Frunzensky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pielietoja pret Frunzensky rajona policijas departamentā aizturētajiem iedzīvotājiem. Aizturētie noliektām galvām stundām ilgi tupēja uz ceļiem un tika nežēlīgi piekauti un pakļauti elektrošokam.
 68. Vital Mikhailavich MAKRYTSKI, kurš kā bijušais Minskas Oktyabrsky rajona policijas departamenta priekšnieka vietnieks bija atbildīgs par šajā policijas iecirknī aizturēto miermīlīgo protestētāju un garāmgājēju smago piekaušanu un spīdzināšanu pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām. 2020. gada decembrī viņš tika paaugstināts par Minskas Partizanski rajona policijas departamenta priekšnieku.
 69. Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI, kurš kā Akrestina likumpārkāpēju izolācijas centra vecākais policijas seržants ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, ko pielietoja pret Likumpārkāpēju izolācijas centrā aizturētajiem iedzīvotājiem. Pēc aculiecinieku liecībām un mediju ziņām, viņš personīgi piedalījās 2020. gada augustā aizturēto civiliedzīvotāju brutālā piekaušanā.
 70. Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU, kurš kā bijušais Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas priekšnieks ir atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos, un par viņu patvaļīgu aizturēšanu un apcietināšanu. Daudzas liecības, foto un video pierādījumi apliecina, ka viņa padotie darbinieki sita un apcietināja miermīlīgus protestētājus un draudēja viņiem ar šaujamieročiem.
 71. Mikhail Viachaslavavich HRYB, kurš laikposmā no 2019. gada marta līdz 2020. gada oktobrim bija Vitebskas reģionālās izpildkomitejas iekšlietu pārvaldes priekšnieks, pēc tam tika iecelts par Minskas pilsētas izpildkomitejas Galvenās iekšlietu pārvaldes priekšnieku, un viņam tika piešķirta milicijas ģenerālmajora pakāpe.
 72. Viktar Genadzevich KHRENIN, kurš kopš 2020. gada 20. janvāra būdams Baltkrievijas aizsardzības ministrs ir atbildīgs par Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku pavēlniecības pieņemto lēmumu, pēc Lukashenka norādījumiem, 2021. gada 23. maijā nosūtīt militāro lidmašīnu, lai bez pienācīga pamatojuma eskortētu pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēšanos Minskas lidostā. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
 73. Ihar Uladzimiravich HOLUB, kurš būdams Baltkrievijas Republikas Bruņoto spēku Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku komandieris ir atbildīgs par Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku pavēlniecības pieņemto lēmumu, pēc Lukashenka norādījumiem, 2021. gada 23. maijā nosūtīt militāro lidmašīnu, lai bez pienācīga pamatojuma eskortētu pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēšanos Minskas lidostā. Šī politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
 74. Andrei Mikalaevich GURTSEVICH, kurš būdams Bruņoto spēku Galvenā štāba priekšnieks un Bruņoto spēku Gaisa spēku komandiera pirmais vietnieks ir atbildīgs par Gaisa spēku un Pretgaisa aizsardzības spēku pavēlniecības pieņemto lēmumu, pēc Lukashenka norādījumiem, 2021. gada 23. maijā nosūtīt militāro lidmašīnu, lai bez pienācīga pamatojuma eskortētu pasažieru reisa FR4978 piespiedu nosēšanos Minskas lidostā.
 75. Leanid Mikalaevich CHURO, kurš Būdams BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise ģenerāldirektors ir atbildīgs par Baltkrievijas gaisa satiksmes vadību. Tādējādi viņš ir atbildīgs par to, ka pasažieru reiss FR4978 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma tika novirzīts uz Minskas lidostu. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
 76. Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA, kurš būdams Baltkrievijas transporta un sakaru ministrs, Aliaksei Auramenka ir atbildīgs par valsts pārvaldību civilās aviācijas jomā un gaisa satiksmes vadības uzraudzību. Tādējādi viņš ir atbildīgs par to, ka pasažieru reiss FR4978 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma tika novirzīts uz Minskas lidostu. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
 77. Artsiom Igaravich SIKORSKI, būdams Baltkrievijas Transporta un sakaru ministrijas Aviācijas departamenta direktors, Artsiom Sikorski ir atbildīgs par valsts pārvaldību civilās aviācijas jomā un gaisa satiksmes vadības uzraudzību. Tādējādi viņš ir atbildīgs par to, ka pasažieru reiss FR4978 2021. gada 23. maijā bez pienācīga pamatojuma tika novirzīts uz Minsku. Šā politiski motivētā lēmuma mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
 78. Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH, kurš ir Nacionālās asamblejas Pārstāvju palātas Starptautisko lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Nacionālās asamblejas delegācijas loceklis kontaktiem ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju. Viņš sniedza publiskus paziņojumus, pauzdams gandarījumu par pasažieru reisa FR4978 novirzīšanu uz Minsku 2021. gada 23. maijā. Šis politiski motivētais lēmums tika pieņemts bez pienācīga pamatojuma, un tā mērķis bija aizturēt un apcietināt opozīcijas žurnālistu Raman Pratasevich un Sofia Sapega, un tas ir represiju veids pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā.
 79. Sohra Group / Sohra LLC, kurš pieder vienam no ietekmīgākajiem Baltkrievijas uzņēmējiem Aliaksandr Zaitsau, kuram ir tuvi sakari ar Baltkrievijas politisko eliti un kurš ir Lukashenko vecākā dēla Viktor tuvs palīgs. “Sohra” Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs tirgo Baltkrievijā ražotas rūpniecības preces. Uzņēmums bija līdzdibinātājs aizsardzības uzņēmumā BSVT-New Technologies, kas ir iesaistīts ieroču ražošanā un raķešu modernizēšanā. “Sohra”, izmantojot savu privileģēto stāvokli, darbojas kā starpnieks starp politisko eliti un Baltkrievijas valstij piederošiem uzņēmumiem un ārvalstu partneriem Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Tas arī darbojas kā zeltraču uzņēmums Āfrikas valstīs, pamatojoties uz Lukashenko režīma iegūtajām koncesijām.
 80. BREMINO GROUP, LLC, kas ir iniciators un līdzadministrators Bremino-Orsha īpašās ekonomiskās zonas projektā, kas izveidots ar Aliaksandr Lukashenka parakstītu prezidenta dekrētu. Uzņēmums ir saņēmis valsts atbalstu Bremino-Orsha zonas attīstīšanai, kā arī vairākas finanšu priekšrocības un nodokļu atvieglojumus, un citas priekšrocības. Bremino Orsha īpašnieki – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei un Aliaksei Aleksin – pieder pie tādu uzņēmēju iekšējā loka, kas saistīti ar Lukashenka, un uztur ciešas attiecības ar Lukashenka un viņa ģimeni.
 81. Globalcustom Management, LLC ir saistīts ar Presidential Affairs Management, ko vada Victor Sheiman, kurš ES sankciju sarakstā ir iekļauts kopš 2004. gada. Uzņēmums nodarbojas ar preču kontrabandu uz Krieviju, un tas nebūtu iespējams bez režīma piekrišanas, kas kontrolē robežsardzi un muitu. Privileģētais stāvoklis, kāds šim uzņēmumam ir sektorā, kas saistīts ar ziedu eksportu uz Krieviju, arī ir atkarīgs no režīma atbalsta. Globalcustom Management bija pirmais īpašnieks GardService, kas ir vienīgais privātuzņēmums, kam Lukashenka ir atļāvis lietot ieročus. Tādējādi Globalcustom Management gūst labumu no Lukashenka režīma.
 82. Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) ir viens no vadošajiem valsts uzņēmumiem Baltkrievijā un viens no lielākajiem lielu kravas auto un lielu pašizgāzēju ražotājiem pasaulē. Tas Lukashenka režīmam nodrošina ievērojamus ieņēmumus. Lukashenka ir paziņojis, ka valdība vienmēr atbalstīs šo uzņēmumu, un raksturoja to kā “Baltkrievijas zīmolu” un “daļu no nacionālā mantojuma”. OJSC “Belaz” ir piedāvājis izmantot savas telpas un iekārtas, lai rīkotu politisku mītiņu režīma atbalstam. Tādējādi OJSC “Belaz” gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.
 83. Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) ir viens no lielākajiem valsts autoražotājiem Baltkrievijā. Lukashenka to ir nosaucis par “vienu no svarīgākajiem rūpniecības uzņēmumiem valstī”. Tas Lukashenka režīmam nodrošina ieņēmumus. OJSC “MAZ” ir piedāvājis izmantot savas telpas un iekārtas, lai rīkotu politisku mītiņu režīma atbalstam. Tādējādi OJSC “MAZ” gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.
 84. Logex ir saistīts ar Lukashenka režīmam pietuvināto Aliaksandr Shakutsin, uz kuru attiecas Eiropas Savienības sankcijas. Uzņēmums nodarbojas ar ziedu eksportu uz Krievijas Federāciju par dempinga cenām, un tas nebūtu iespējams bez režīma piekrišanas, kas kontrolē robežsardzi un muitu. Privileģētais stāvoklis, kāds šim uzņēmumam ir sektorā, kas saistīts ar ziedu eksportu uz Krieviju, ir atkarīgs no režīma atbalsta. Galvenie Baltkrievijas griezto ziedu piegādātāji ir tie uzņēmumi, kas ir cieši saistīti ar republikas līderiem. Tādējādi Logex gūst labumu no Lukashenka režīma.
 85. JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) ir dibināta 2020. gada martā. Tas ir vienīgais privātuzņēmums, kam atļauts no Baltkrievijas eksportēt naftas produktus – tas liecina par ciešu saikni ar iestādēm un augstāko valsts privilēģiju līmeni. NNK pieder uzņēmumam “Interservice”, kas pieder Mikalai Varabei, kurš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to. Tiek arī ziņots, ka NNK ir saistīts ar Aliaksei Aleksin, vēl vienu ievērojamu Baltkrievijas uzņēmēju, kurš gūst labumu no Lukashenka režīma. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem Aleksin bija NNK dibinātājs līdzās Varabei. Baltkrievijas iestādes arī izmantoja NNK, lai pielāgotu Baltkrievijas ekonomiku ES ieviestajiem ierobežojošajiem pasākumiem.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā ES teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, Ārlietu ministrija informē Latvijas kompetentās iestādes par fiziskajām un juridiskajām personām, kurām tiek piemēroti ES ierobežojošie pasākumi. Kompetentās iestādes veic nepieciešamos pasākumus ES noteikto sankciju piemērošanai un nepieciešamības gadījumā lemj par noteikto sankciju piespiedu izpildi.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.