Latvijas Republikas un Austrijas Republikas divpusējās attiecības

22.01.2019. 10:44

Latvijai un Austrijai ir tradicionāli laba, daudzpusīga sadarbība, kā arī savstarpēji ieinteresēts politiskais dialogs. Aktīva sadarbība notiek ar Austrijas federālajām zemēm gan ekonomikas, gan kultūras, izglītības un zinātnes jomā.

 

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Austrija atzina Latvijas valsti de iure un nodibināja diplomātiskās attiecības ar Latviju 1921. gada 17. februārī. 1991. gada 28. augustā Austrija atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu, un 1992. gada 19. janvārī tika atjaunotas abu valstu diplomātiskās attiecības.

1997. gada 31. oktobrī toreizējais Austrijas ārlietu ministrs Dr. Volfgangs Šisels (Dr. Wolfgang Schüssel) atklāja Austrijas vēstniecību Rīgā. Kopš 2017. gada 16. janvāra Austrijas vēstniecības pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā ir Ingrīda Valentini-Vanka (Ingrid Valentini -Wanka). Kopš 2018. gada 28. augusta Austrijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā (ar rezidenci Vīnē) ir Stella Avalone (Stella Avallone).

Latvijas vēstniecība Austrijā tika atvērta 1992. gada rudenī. Par pagaidu pilnvaroto lietvedi tika nozīmēts Andris Ķesteriss.

Latvijas vēstnieki Austrijā

Veronika Erte (kopš 2017. gada)

Edgars Skuja (2013. - 2017.)

Indulis Bērziņš (2009.- 2013.)

Aivars Groza (2006. - 2009)

Elita Kuzma (2001. – 2005.)

Mārtiņš Virsis (1997. – 2000.) 

Egils Levits (1994.-1995.)

Latvijai ir četri goda konsuli Austrijā – goda konsuls Dr. Karls Vindings (Dr. Karl Winding) Zalcburgā (kopš 1997. gada), Mag. Tino F. Pelcers (Mag. Tino F. Pölzer) Grācā, Štīrijā (kopš 2002. gada), Dr. Martins Šoisvols (Dr. Martin Schoiswohl) Lincā, Augšaustrijā (kopš 2008. gada) un Volfgangs Latahers (Dr. Wolfgang Lattacher) Karintijā (kopš 2012. gada). 

Austrijas goda konsuls Latvijā kopš 2016. gada 1. decembra ir Bernhards Lēvs (Bernhard Loew).

 

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2019. gada 10. janvārī 13. Saeimā tika izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Austrijas parlamentu, tās vadītājs ir Andris Skride (AP!), vadītāja vietnieks – Aldis Blumbergs (KPV).

Austrijas parlamenta bilaterālā parlamentārā grupa “Austrija-Baltijas valstis” sastāv no Nacionālās padomes 12 deputātiem un Federālās padomes (federālo zemju pārstāvniecība) 4 pārstāvjiem. Grupas priekšsēdētājs ir Reinholds Einvalners (Reinhold Einwallner).

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Vizītes un tikšanās starptautisku konferenču/forumu ietvaros

Valsts prezidenti:

2018. gada 13.-14. septembris

Austrijas Federālā prezidenta Aleksandra Van der Bellena (Alexander Van der Bellen) dalība Arajološas (Arraiolos) grupas valstu samitā Rīgā un Rundālē.

2015. gada 8.-9. aprīlis Latvijas prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizīte Austrijā

2014. gada 1. - 2. jūlijs

Austrijas prezidenta Dr. Hainca Fišera (Dr. Heinz Fischer) oficiālā vizīte Latvijā, līdzdalība izstādes „Grāmata 1514” atklāšanā.

2012. gada 11. februāris

Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa divpusējā tikšanās ar Austrijas Federālo prezidentu Dr. Haincu Fišeru (Dr. Heinz Fischer) 8 Eiropas valstu prezidentu neformālās Arajološas grupas debašu ietvaros Helsinkos.

2008. gada 29. - 30. aprīlis

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte Austrijā 8 Eiropas valstu prezidentu neformālās Arajološas grupas debašu ietvaros. Divpusējā tikšanās ar Austrijas Federālo prezidentu Dr. Haincu Fišeru (Dr. Heinz Fischer)

2007. gada 10. - 11. aprīlis

Austrijas Federālā prezidenta Dr. Hainca Fišera (Dr. Heinz Fischer) vizīte Latvijā 8 Eiropas valstu prezidentu neformālās Arajološas grupas debašu ietvaros. Divpusējā tikšanās ar Vairu Vīķi-Freibergu.

2006. gada 22. - 24. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas darba vizīte Austrijā [Zalcburgas Eiropas institūta Mazo valstu prēmijas saņemšana]

2006. gada 28. janvāris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar Austrijas Federālo kancleru Dr. Volfgangu Šiselu (Dr. Wolfgang Schüssel) Austrijā.

2004. gada 10. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dalība bijušā Austrijas prezidenta Tomasa Klestila (Dr. Thomas Klestil) valsts bērēs Austrijā.

2003. gada 9.-12. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga kunga oficiālā vizīte Austrijā.

2002. gada 26.-28. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas darba vizīte Austrijā - dalība "Baltijas sarunās" Zalcburgā – Baltijas valstu un Austrijas prezidentu tikšanās un divpusējā tikšanās ar Portugāles prezidentu

2002. gada 23.-24. aprīlis

Austrijas Republikas federālā prezidenta Dr. Tomasa Klestila (Dr. Thomas Klestil) oficiālā vizīte Latvijā.

2001. gada 1. - 3. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas darba vizīte Austrijā, dalība Eiropas Ekonomikas samitā Zalcburgā

2001. gada 17. - 19. jūnijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dalība konferencē Sustaining Democracy in the Modern World .Zalcburgā, Austrijā

Parlamenta priekšsēdētāji

2014. gada 19. maijā Štīrijas Landtāga prezidenta Franca Majcena oficiālā vizīte Latvijā
2012. gada 10. - 12. jūnijs Latvijas Republikas  Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas oficiālā vizīte Austrijā

2002. gada 10. - 11. jūnijs

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Jāņa Straumes oficiālā vizīte Austrijā

2001. gada 29. - 30. oktobris

Austrijas Nacionālās padomes prezidenta Dr. Hainca Fišera (Dr. Heinz Fischer) oficiālā vizīte Latvijā

Ministru prezidenti

2013. gada 16. janvāris

Latvijas Ministru prezidenta V. Dombrovska tikšanās ar Austrijas federālo kancleru Verneru Faimanu (Werner Faymann) Vīnē Euromoney Institutional Investor foruma ietvaros

2003. gada 1. decembris

Latvijas Ministru prezidenta Einara Repšes tikšanās ar Austrijas federālo kancleru Dr. Volfgangu Šiselu (Dr. Wolfgang Schüssel) Vīnē Zalcburgas Ekonomikas foruma ietvaros]

2001. gada 10. maijs

Latvijas Ministru prezidenta Andra Bērziņa tikšanās ar Austrijas Federālo kancleru Dr. Volfgangu Šiselu (Dr. Wolfgang Schüssel) Vīnē

2000.gada 28. - 30. jūnijs

Latvijas Ministru prezidenta Andra Bērziņa dalība Zalcburgas Ekonomikas forumā Austrijā

1999. gada 30. jūnijs - 2. jūlijs

Latvijas Ministru prezidenta Viļa Krištopana dalība Zalcburgas Ekonomikas forumā Austrijā

1992. gada 25. - 27. jūnijs

Latvijas Ministru prezidenta Ivara Godmaņa vizīte Austrijā.

Ārlietu ministri:

2015. gada 8. aprīlī Latvijas ārlietu ministra E. Rinkēviča divpusēja tikšanās ar Austrijas ārlietu ministru Sebastianu Kurcu Vīnē
2011. gada 18. maijā Latvijas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte Vīnē, tikšanās ar Austrijas ārlietu ministru M. Špindelegeru

2009. gada 25. augustā

Austrijas ārlietu ministra Mihaela Špindelegera darba vizīte Latvijā. Tikšanās ar valsts prezidentu V. Zatleru, ārlietu ministru M. Riekstiņu.

2007. gada 12. marts

Latvijas ārlietu ministra Dr. Arta Pabrika darba vizīte Austrijā

2005. gada 6. decembris

Latvijas ārlietu ministra Dr. Arta Pabrika darba vizīte Austrijā

2004. gada 19. janvāris

Latvijas ārlietu ministres Sandras Kalnietes darba vizīte Austrijā

2002. gada 16. - 17. septembris

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa dalība Eiropas Ekonomikas forumā Zalcburgā, Austrijā

2001. gada 25. - 27. novembris

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa dalība konferencē "Baltijas valstis, Austrija un ES paplašināšanās" Vīnē

2001. gada 3. - 4. aprīlis

Austrijas ārlietu ministres Dr. Benitas Ferero-Valdneres (Benita Ferrero-Waldner) oficiālā vizīte Latvijā

1999. gada 3. - 4. maijs

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava oficiālā vizīte Austrijā

1997. gada 31. oktobrī

Austrijas vicekanclera un ārlietu ministra Dr. Volfganga Šisela (Dr. Wolfgang Schüssel) oficiālā vizīte Latvijā

  


 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas ekonomiskās intereses Austrijā pārstāv Latvijas vēstniecība Vīnē. Austrijas ekonomiskās intereses Latvijā pārstāv gan Austrijas vēstniecība Rīgā, gan Austrijas tirdzniecības birojs (biroja vadītāja – Ingrid Valentini – Wanka). Latvijas - Austrijas ekonomiskās sadarbības veicināšanas pasākumi galvenokārt tiek organizēti ar šī biroja starpniecību.

Perspektīvākās rūpniecības nozares sadarbībā ar Austriju – mašīnbūve, metālapstrāde, elektronika, elektrotehnika, plastmasas, koksne un tās izstrādājumi, biotehnoloģijas, farmācija, jaunās tehnoloģijas un inovācijas.

2013. gada 10. septembrī notika pirmā STENDERS veikala atklāšana Vīnē, kura atklāšanu apmeklēja ievērojams skaits austriešu mediju, biznesa un sabiedrības pārstāvju.

Tirdzniecības dati

  • 2017. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 182,56 milj. EUR (23. vieta), kas ir par 24,74% vairāk nekā 2016. gadā.
  • Eksporta apjoms (27. vieta) uz Austriju sasniedza 50,58 milj. EUR, kas ir par 34,20% jeb 12,89 milj. EUR vairāk nekā 2016. gadā. 

  • Importa apjoms (23. vieta) no Austrijas sasniedza 131,97 milj. EUR, kas ir par 21,45% jeb 23,31 milj. EUR vairāk nekā 2016. gadā. 
  • Latvijai ar Austriju ir negatīva preču tirdzniecības bilance 81,38 milj. EUR apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Austriju: koksne un tās izstrādājumi (26,78%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (20,49%); metāli un to izstrādājumi (16,99%) un minerālie produkti (6,38%).
  • Galvenās Latvijas importa preces no Austrijas: ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (28,48%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (22,19%); transporta līdzekļi (8,97%); metāli un to izstrādājumi (7,70%).

Investīcijas (avots: Latvijas Banka, Lursoft)

Līdz 2017. gada beigām Latvijā tika reģistrēti Austrijas tiešo investīciju atlikumi 206 milj. EUR apmērā. Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Austrijā sasniedza 10 milj. EUR.

Līdz 2018. gada 4.jūnijam Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti 107 uzņēmumi ar Austrijas kapitālu (17. vieta). Austrija Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ir veikusi ieguldījumus 89,67milj. EUR apmērā.


 

 

SADARBĪBA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS JOMĀ 

Starpvaldību līgums par sadarbību kultūras jomā nav, jo Austrija nepraktizē šādu līgumu slēgšanu. Neraugoties uz to, sadarbība starp Latviju un Austriju norit gandrīz visās svarīgākajās jomās attiecīgo organizāciju līmenī, slēdzot līgumus starp partneriem. Ļoti aktīvi sadarbības uzturētāji kultūras jomās ir abu valstu vēstniecības.

Laba sadarbība izveidojusies ar KulturKontakt – organizāciju kultūras un mākslas sadarbības, kontaktu veicināšanai. Konkursa kārtībā tā piedāvā stipendijas studijām, kvalifikācijas paaugstināšanai, meistardarbnīcām u.c.

Izcila sadarbība ar Austrijas teātriem un festivālu Wiener Festwochen (WF) ir izveidojusies Jaunajam Rīgas teātrim (JRT)

Latvijas jaunie operdziedātāji ar labiem panākumiem regulāri piedalās starptautiskajā Belvederas konkursā Vīnē. Pateicoties šim konkursam, savulaik slavu ieguva Vīnes operas solists Egils Siliņš, Krišjānis Norvelis, Elīna Garanča.

2009. gada 12. februārī latviešu diriģentam Marisam Jansonam, kurš vairākus gadus pēc kārtas diriģē slaveno Vīnes Jaungada koncertu, tika piešķirts Austrijas valsts apbalvojums – Goda krusts par nopelniem mākslā un zinātnē.

2013. gadā latviešu operdziedātāja Elīna Garanča saņēmusi Austrijas kamerdziedātājas titulu  (Österreichische Kammersängerin). Šis ir īpašs goda tituls, kuru piešķir uz mūžu par īpaši izciliem nopelniem kādas valsts operas mākslā un kultūrā. 

Kultūrizglītības jomā sadarbība ar Austriju notiek galvenokārt ES programmu Erasmus (augstskolu sadarbība un studentu mobilitāte) un Leonardo da Vinci (mūžizglītība) ietvaros.

Latvija sadarbojas ar Austriju duālās izglītības sistēmas īstenošanas jomā.

 


 

 

SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Līdz šim sadarbība balstījusies galvenokārt uz politisko dialogu un savstarpējām vizītēm, nav parakstīts divpusējās sadarbības līgums. Austrijas puse sadarbību aizsardzības jomā prioritāri veido daudzpusējo organizāciju ietvaros. 

Austrijas aizsardzības atašejs biroja Latvijā vadītājs: brigādes ģenerālis Mag. Augusts Reiters ar rezidenci Stokholmā.

 

 

SADARBĪBA SATIKSMES JOMĀ

Uz līgumu pamata pastāv cieša sadarbība ar Austriju starptautisko autopārvadājumu jomā.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir kontakti starptautiskas organizācijas “Eiropas ceļu direktoru konferences” (CEDR) ietvaros, jo LVC ir CEDR biedrs.

Maršrutā Rīga – Vīne – Rīga pārvadājumus veic aviokompānija „airBaltic”. 2015. gadā uzsākti arī lidojumi maršrutā Rīga – Zalcburga – Rīga.

VAS “Latvijas dzelzceļš” jau ilgu laiku sadarbojas ar Austrijas firmu “Plasser & Theurer”, iegādājoties no tās mūsdienīgu ceļu remonta un ceļu uzturēšanas tehniku. Šī sadarbība tika uzsākta 1994.gadā.


 

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Noslēgtie līgumi

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem ar Austriju

 

Interneta saites

Austrijas Federālā prezidenta mājas lapa: https://www.bundespraesident.at/

Austrijas Federālā kanclera biroja mājas lapa: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/

Austrijas parlamenta mājas lapa: http://www.parlament.gv.at/

Austrijas Federālās Eiropas, integrācijas un starptautisko lietu ministrijas mājas lapa: https://www.bmeia.gv.at/

Austrijas Valsts aizsardzības ministrijas mājas lapa: http://www.bundesheer.at/

Austrijas vēstniecība Latvijā: http://www.advantageaustria.org/lv