Dzīvesvieta

27.01.2021. 13:57
  • Latvijas vēstniecības Konsulārā nodaļa Londonā sniedz konsulāros pakalpojumus (piemēram, pase, izziņas, notariālās darbības u.c.) tikai personām, kuras norādījušas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē. To nosaka Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums.
  • Personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. To nosaka Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otrā daļa.

Dzīvesvietas paziņošana:

Lai paziņotu par dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir divas iespējas - iesniegums elektroniskā veidā vai iesniegums papīra veidā, ko nosūta uz PMLP Rīgā.

2018 E dari digitali apmacibas

    • Elektroniskā veidā: izmantojot e-pakalpojumu interneta portālā www.latvija.lv, tajā autentificējoties: ar internetbanku lietotāju autentifikācijas paņēmieniem vai ar elektronisko parakstu, kam nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta. 
  • Papīra veidā: jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta brīvas formas iesniegums, kurā norāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Aizpildīts iesniegums un pases vai personas apliecības kopija jānosūta pa pastu uz Latviju: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, Latvija.

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā. Pēc iesnieguma saņemšanas PMLP aktualizē ziņas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot jums paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Papildus informācija PMLP mājaslapā: Dzīvesvietas deklarēšana