Dzīvesvieta

06.11.2019. 17:34

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas vēstniecība Londonā  sniedz konsulāros pakalpojumus pasu, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otro daļu personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Lai paziņotu par dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams doc formātā) vai jāuzraksta brīvas formas iesniegums, kurā persona norāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī.

Aizpildīts iesniegums un pases vai personas apliecības kopija jānosūta pa pastu uz Latviju: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) uz adresi: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, Latvija.

Par dzīvesvietu ārvalstīs ir iespējams paziņot elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus interneta portālā www.latvija.lv, tajā autentificējoties: 

  • ar internetbanku lietotāju autentifikācijas paņēmieniem; 
  • ar elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā. Pēc iesnieguma saņemšanas PMLP aktualizē ziņas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot jums paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Papildus informācija par dzīvesvietas deklarēšanu ārvalstī ir atrodama PMLP mājaslapā: Dzīvesvietas deklarēšana