Latvijas un Apvienotās Karalistes attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijas un Apvienotās Karalistes (AK) vēsturiski labo attiecību attīstība ir saistīta ar kopīgo mērķi par vienotas, ekonomiski un politiski stabilas Eiropas nākotni. Savstarpēju ieinteresētību attīstīt divpusējo sadarbību veicina abu valstu partnerība un kopīgās interese ES un NATO ietvaros. AK politiskais un praktiskais atbalsts Latvijas integrācijai ES ir ietekmējis attiecību izvēršanu tādās jomās kā valsts pārvaldes reforma, izglītības sistēmas attīstība, sabiedrības integrācija u.c. Saistībā ar Latvijas integrāciju NATO AK ir sniegusi nozīmīgu atbalstu realizētajos divpusējos un daudzpusējos projektos aizsardzības jomā. AK ir viena no nozīmīgākajiem Latvijas tirdzniecības partnerēm.

Diplomātisko attiecību vēsture

Divpusējās attiecības

Kultūra

Vizītes

Līgumtiesiskā bāze