Vēstniecības darbinieki

04.04.2019. 18:15

Baiba BRAŽE

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Apvienotajā Karalistē

Katarina Plātere

Pārstāvniecības vadītājas vietniece

Kaspars Krumholcs

Otrais sekretārs (politiskie jautājumi)

Oskars Fridmanis

Pirmais sekretārs (administratīvie jautājumi)

Konsulārā nodaļa 

Dace Liberte

Padomniece - nodaļas vadītāja

Valts Vītums

Padomnieks

Ilze Vītuma

Otrā sekretāre

Ansis Hercogs

Trešais sekretārs

Latvijas investīciju attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Apvienotajā Karalistē 

Guntis RUBĪNS

Ekonomikas ministrijas padomnieks, LIAA pārstāvniecības Apvienotajā Karalistē vadītājs