Paziņošana par Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanu

16.12.2020. 15:53

Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz ziņas Iedzīvotāju reģistram par Apvienotās Karalistes vai jebkuras citas valsts pilsonības iegūšanu 30 dienu laikā. 

Lai paziņotu par Apvienotās Karalistes pilsonības iegūšanu:

  • personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums;
  • jānokopē dokuments, kas apliecina britu pilsonību (piemēram, pase vai naturalizācijas serifikāts);
  • minētais iesniegums un dokumenta kopija jānosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pa pastu (Čiekurkalna 1. līnija 1, korp. 3, Rīga, LV-1026, Latvija).

Ja britu pilsonība ir reģistrēta personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad iesniegumu aizpilda un paraksta viņas likumiskais pārstāvis.

Saskaņā ar Pilsonības likumu, ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī par attiecīgās ārvalsts pilsoni, tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.