Atgriešanās apliecības saņemšana

24.01.2019. 11:49

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta konsulārās palīdzības ietvaros, ja, īstermiņā uzturoties ārvalstīs, pase / personas apliecība nozagta vai bojāta. Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas dod tiesības atgriezties dzīvesvietas valstī.

Atgriešanās apliecība tiek formēta Latvijas vēstniecībā Londonā Konsulārajā nodaļā. Noformējot atgriešanās apliecību, pieprasītāja klātbūtne Konsulārajā nodaļā identitātes pārbaudei ir obligāta.

Atgriešanās apliecības iespējams saņemt klātienē vēstniecības Konsulārajā nodaļā:

Atgriešanās apliecības tiek izsniegtas vēstniecības Konsulārajā nodaļā (Grove House (Ieeja no Lisson Grove) 248A Marylebone Road, London, NW1 6JZ) 

Atgriešanās apliecības pieprasītājs iesniedz:

  • Aizpildīts Atgriesanas apliecibas iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai;
  • Divas fotogrāfijas (3x4 cm);
  • Valsts nodeva EUR 15. Samaksa veicama tikai ar   maksājumu karti;
  • Nederīgā Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pase (ja ir);
  • Ja atgriešanās apliecība nepieciešama bērnam,   jāuzrāda vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa) pase vai ID karte.

Latvijā atgriešanās apliecība jānodod jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, iesniedzot dokumentus jaunas pases saņemšanai.