Tautiešiem

26.09.2018. 19:19

Otrā pasaules kara gados Apvienotajā Karalistē uz dzīvi apmetās vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas okupācijas rezultātā bija spiesti pamest Latviju. Pateicoties latviešu kopienas pārstāvju un Latvijas sūtniecības diplomātu Apvienotajā Karalistē neatlaidīgam darbam, kā arī Apvienotās Karalistes valdības atbalstam, latviešu kopiena spēja ne tikai pastāvēt un saglabāt latviskumu okupācijas gados, bet arī sekmīgi attīstīties un sniegt būtisku atbalstu Latvijai.

Pēc 2004. gada, līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, pateicoties brīvai darbaspēka kustībai, Lielbritānijā un Ziemeļīrijā darba meklējumos ir ieradušies tūkstošiem Latvijas valstspiederīgo.

Saglabājot vēsturiskās pašorganizēšanās tradīcijas, Apvienotajā Karalistē papildus jau iepriekš izveidotajām kopienām un latviešu centriem ir izveidojušās jaunas biedrības, skolas, kā arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi (deju kopas, kori, folkloras kopas un amatierteātri).

Tautiešiem, kas nolēmuši atgriezties vai pārcelties uz dzīvi Latvijā pēc ilgākas uzturēšanās Apvienotajā Karalistē, ir iespējams uzzināt vairāk par atgriešanās iespējām šeit.

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti Apvienotajā Karalistē 2018. gadā

 projekti UK

Noderīgas saites:

Organizācijas

 Mediji