Dokumenti

19.06.2017. 15:49

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam

Ārlietu ministrijas informatīvais ziņojums „Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013. - 2015. gadā"  

Atbalsts diasporai

Sadarbības partneri

2011. gada 14. septembrī Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija parakstīja savstarpējās Sadarbības memorandu, kas ir veicinājis ministriju darba koordināciju un informācijas apmaiņu diasporai aktuālajās jomās.