Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas divpusējās attiecības

31.08.2017. 11:25

Latvijas mērķis ir veidot attiecības ar Krieviju, balstoties uz starptautisko tiesību normām un ievērojot vienu no savām ārpolitiskajām prioritātēm – labu attiecību uzturēšana ar kaimiņvalstīm.

Latvijas divpusējo attiecību dinamiku ietekmē arī Eiropas Savienības-Krievijas attiecību kopējā virzība. Latvija ievēro Eiropas Savienības kopējo nostāju, kas tika pieņemta, atbildot uz prettiesisko Krimas aneksiju un destabilizāciju Ukrainā 2014.gadā. Viens no kopējās nostājas elementiem ir ierobežojošo pasākumu pret Krieviju īstenošana. Latviju skar arī Krievijas noteiktie ierobežojošie atbildes pasākumi.

Vienlaikus notiek Latvijas un Krievijas divpusējā sadarbība ekspertu un nozaru līmenī atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm:

 • Robežas demarkācijas komisijas darbs;
 • starpinstitūciju sadarbība;
 • reģionālā un pārrobežu sadarbība;
 • līgumtiesiskās bāzes pilnveidošana. Ar noslēgtajiem Latvijas-Krievijas starpvaldību līgumiem iespējams iepazīties šeit.
 • Kopš 2006.gada 13.oktobra ir izveidota Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās. Tās ietvaros ir izveidotas 5 darba grupas. Pēdējā SVK notika 2013.gada 21.novembrī

Latvija savas intereses attiecībās ar Krieviju īsteno arī starptautisko organizāciju ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1920. gada 11. augustā Latvijas Republika un Krievijas Sociālistiskā Federatīvā Padomju Republika noslēdza miera līgumu. Tā 14. pants paredzēja diplomātisko un konsulāro sakaru nodibināšanu starp pusēm tūlīt pēc miera līguma ratifikācijas.

Latvijas sūtniecība Krievijā

Pirmais Latvijas Republikas diplomātiskais pārstāvis – sūtnis Padomju Krievijā bija Jānis Vesmanis, kurš Krievijas pusei iesniedza akreditācijas vēstuli 1920. gada 2. novembrī. Latvijas sūtniecība atradās Maskavā līdz 1940. gadam

Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā

Pilsoņu kara laikā 1919. un 1920. gadā Blagoveščenskā un Murmanskā sāka darbu Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā. Konsulārās funkcijas veica arī Latvijas Pagaidu valdības pārstāvji: Ziemeļkrievijā – Alfreds Ikners (Arhangeļskā), Dienvidkrievijā – Kristaps Bahmanis (Kijevā) un Rūdolfs Liepiņš (Donā un Kubaņā). No 1919.gada jūnija līdz 1920.gada oktobrim Sibīrijā un Urālos (Vladivostokā) darbojās Latvijas diplomātiskais pārstāvis Jānis Mazpolis.

Pēc miera līguma noslēgšanas Padomju Krievijā (no 1922.g. decembra – PSRS) darbojās šādas Latvijas konsulārās pārstāvniecības:

 • Maskavā - ģenerālkonsulāts (1920.g. - 1923.g.)
 • Petrogradā (no 1924.g. – Ļeņingrada):
  • ģenerālkonsulāts (1924.g. - 1932.g.; 1937.g. - 1938.g.)
  • konsulāts (1920.g. - 1924.g.; 1932.g. - 1937.g.)
 • Ņižņijnovgorodā – konsulāts (1920.g. - 1921.g.)
 • Omskā – konsulāts (1921.g. - 1923.g.)
 • Vitebskā – konsulāts (1925.g. - 1932.g.)
 • Vladivostokā – konsulārā aģentūra (1920.g. - 1923.g.)

Krievijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā

Pirmais Padomju Krievijas pilnvarotais pārstāvis Latvijā Jakovs Gaņeckis akreditējās 1920.gada 1.oktobrī.

PSRS konsulārās pārstāvniecības Latvijā darbojās:

 • Rīgā – ģenerālkonsulāts (1925.g. - 1934.g.); konsulāts (1938.g.)
 • Daugavpilī – konsulāts (1923.g. - 1932.g.)
 • Liepājā – konsulāts (1923.g. - 1932.g.)

1991.gada 24.augustā Krievijas Federācija atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu, un 4. oktobrī Latvija un Krievija atjaunoja diplomātiskās attiecības.

Diplomātiskās attiecības šodien

Pašreizējā Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Krievijā Astra Kurme iesniedza akreditācijas rakstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam 2013. gada 23. oktobrī. Savukārt Krievijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs akreditācijas rakstu Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim iesniedza 2017. gada 7. februārī.

Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Krievijā:

 • Maskavā – vēstniecība
 • Sanktpēterburgā – ģenerālkonsulāts
 • Pleskavā – konsulāts
 • Kaļiņingradā – Latvijas Republikas vēstniecības Krievijā Konsulārās nodaļas kanceleja.

Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Latvijā:

 • Rīgā – vēstniecība
 • Daugavpilī – ģenerālkonsulāts
 • Liepājā – ģenerālkonsulāts

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2016. gadā
 • Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju veido 1,74 miljardus EUR. Krievija ar 8.36% no kopējā tirdzniecības īpatsvara ir ceturtais lielākais Latvijas preču tirdzniecības partneris.

 • Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju ir samazinājies par 7.53 % attiecībā pret 2015. gadu.

 • Latvijai ar Krieviju ir negatīva preču tirdzniecības bilance 218,19 MEUR apmērā.

 • Krievija ir trešais lielākais Latvijas preču eksporta partneris. 2016. gadā Latvijas preču eksports uz Krieviju veidoja 787,52 MEUR, kas ir par 5,11% mazāk, salīdzinājumā ar 2015. gadu.

 • Krievija ir ceturtais lielākais Latvijas preču importa partneris. 2016. gadā imports no Krievijas veidoja 949,13 MEUR, kas ir par 9,44% mazāk, salīdzinājumā ar 2015. gadu.

 • Galvenās eksporta preces uz Krieviju bija pārtikas rūpniecības produkti (32,4%; no tiem galvenokārt alkohols un vīns); mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (22,08%; no tiem galvenokārt gaisa kondicionēšanas iekārtas; ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (13,09%; no tiem galvenokārt medikamenti un kosmētika) un plastmasas un to izstrādājumi (6,09%; no tiem galvenokārt plastmasas plātnes, loksnes).

 • Galvenās importa preces no Krievijas bija minerālie produkti (40,30%; no tiem galvenokārt naftas gāzes un eļļas), metāli un to izstrādājumi (21,7%; no tiem galvenokārt dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi) un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (10,5%; no tiem galvenokārt mēslošanas līdzekļi), koksne un tās izstrādājumi (8,4%; no tiem galvenokārt kokmateriāli, saplāksnis).

Preču eksports 2016. gadā (CSP dati):

 1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta

 2. Igaunija – 1 103 979 863 EUR jeb 11,45%

 3. Krievija 787 520 432 EUR jeb 8,16 %

 4. Vācija – 681 572 308 jeb 7.07%

Preču imports 2016. gadā (CSP dati):

 1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24 % no kopējā importa Latvijā

 2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%

 3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

 4. Krievija – 949 131 516 jeb 8,53%

Krievija Tirdz 2016

Pakalpojumu tirdzniecība 2016. gada 3. ceturksnī: (Latvijas Bankas dati):

 • Latvijas un Krievijas kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 147,14 MEUR;

 • Latvijai ar Krieviju ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 63,58 MEUR apmērā.

Investīcijas:

 • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem, 2017. gada 17. februārī uzkrāto tiešo Krievijas investīciju atlikumi Latvijā bija 1300,63 MEUR. Savukārt Latvijas uzkrāto tiešo investīciju atlikumi Krievijā – 64,34 MEUR.

 • Saskaņā ar Lursoft datiem, 2017. gada 17. februārī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 6481 uzņēmumi ar Krievijas investīcijām uzņēmumu pamatkapitālā. Uzņēmumu pamatkapitālā kopējā investētā summa no Krievijas sasniedz 738,18 MEUR. Pēc investīciju apjoma uzņēmumu pamatkapitālā Krievija ierindojas 2.vietā. (TOP 3 - Zviedrija, Krievija, Nīderlande). 

 NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2017.gadā

4.-6. aprīlis Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXXI sēde Rīgā
30. marts Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Ekonomiskās sadarbības darba grupas sēde Maskavā

2016.gadā

19.-23. decembris Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XXX sēde Maskavā
29.-30. novembris Latvijas Republikas satiksmes ministra U.Auguļa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas Federācijas transporta ministru M.Sokolovu
18. - 20. oktobris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIX sēde Rīgā
5. - 6. oktobris Tatarstānas Republikas prezidenta Rustama Minnihanova darba vizīte Latvijā
2.-3. jūnijs Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Sočos
31.maijs - 3.jūnijs Latvijas satiksmes ministra U.Auguļa darba vizīte Sočos, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu un kompānijas “Krievijas dzelzceļš” prezidentu O.Belozerovu
31.maijs - 2.jūnijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVIII sēde Novgorodā
14.aprīlis Latvijas satiksmes ministra U.Auguļa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu
15.-17.marts Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVII sēde Rīgā
 

2015.gadā

14.-17.decembris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXVI sēde Maskavā
13.-15.oktobris Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXV sēde Rīgā
1.-2.oktobris Latvijas satiksmes ministra A.Matīsa darba vizīte Sočos, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu
4.-5.augusts Latvijas zemkopības ministra J. Dūklava vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas Lauksaimniecības ministru A. Tkačovu
30.jūnijs-2.jūlijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIV sēde Pleskavā
19.-21.maijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXIII sēde Rēzeknē
17.-19.marts Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XXII sēde Maskavā
25.-27.februāris  Latvijas satiksmes ministra A. Matīsa darba vizīte Maskavā, tikšanās ar Krievijas transporta ministru M. Sokolovu 
12.janvāris Latvijas ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Maskavā. Tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru S. Lavrovu un Starpvaldību komisijas Krievijas puses līdzpriekšsēdētāju, transporta ministru M. Sokolovu

2014.gadā

 

16.-18.decembrī

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas   komisijas XXI sēde Rīgā

17.decembris

Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas par ES-Krievijas attiecību un drošības politikas jautājumiem Maskavā

15.decembrī

Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova   konsultācijas Maskavā

28.-30.oktobrī

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XX sēde Maskavā

1.-3.jūlijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XIX sēde Daugavpilī
4.-5.jūnijs Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Rīgā
20.-22.maijs Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVIII sēde Pleskavā
28.marts Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas par ES-Krievijas attiecību un drošības politikas jautājumiem
4.-6.marts Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVII sēde Rīgā
 

2013.gadā

5.-6.decembris

Latvijas un Krievijas kopīgās vēsturnieku komisijas III sēde

26.-28.novembris

Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas XVI sēde Maskavā

20.-21.novembris

Latvijas-Krievijas SVK sestā sēde Maskavā. Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas Federācijas ārlietu ministra S.Lavrova tikšanās. Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas valdības priekšsēdētājas vietnieces O.Golodecas tikšanās.

12.-13.novembris

Latvijas un Krievijas SVK Robežšķērsošanas vietu darba grupas II sēde

25.oktobris

Latvijas prezidenta A.Bērziņa tikšanās ar Krievijas prezidenta palīgu I.Levitinu

8.oktobris

Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča un Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova konsultācijas

24.jūlijs

Latvijas-Krievijas SVK Ekonomiskās sadarbības darba grupas sēde Rīgā

5.-8.jūlijs

Krievijas valdības priekšsēdētāja vietnieces O.Golodecas darba vizīte Latvijā; tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu V.Dombrovski, izglītības ministru V.Dombrovski, kultūras ministri Ž.Jaunzemi-Grendi

1.-5.jūlijs

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XV sēde Gulbenes novadā

21.-22.jūnijs

Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta un Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministra D.Manturova tikšanās Sanktpēterburgas ekonomiskā foruma ietvaros

12.-15.jūnijs

Krievijas Valsts Domes deputātu sadraudzības grupas vizīte Latvijā

5.jūnijs

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča un Krievijas ārlietu ministra S.Lavrova divpusējā tikšanās BJVP ārlietu ministru sanāksmes ietvaros Kaļiņingradā

13.-17.maijs

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas XIV sēde Sebežā

18.aprīlis

Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas sēde Maskavā

3.-5.aprīlis

Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta vizīte Maskavā, „Latvijas dienas Krievijā” atklāšana un tikšanās ar Krievijas valdības priekšsēdētāja vietnieku A.Dvorkoviču

5.aprīlis

Latvijas un Krievijas premjerministru V.Dombrovska un D.Medvedeva tikšanās Sanktpēterburgā Baltijas jūras foruma ietvaros

12.-14.februāris

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas XIIIsēdē Rīgā

6.-10.februāris

Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes darba vizīte Maskavā

2012.gadā

9.decembris

Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju Latvijas ārlietu ministra E. Rinkēviča un Krievijas transporta ministra M. Sokolova tikšanās Rīgā

5.-6.decembris

Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu, Krievijas transporta nedēļas ietvaros

26.novembris

Latvijas-Krievijas Vēsturnieku komisijas II sēde Rīgā

30.oktobris-2.novembris

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas XII.sēde Maskavā

26.oktobris

Latvijas ekonomikas ministra D.Pavļuta tikšanās ar Krievijas enerģētikas ministru A.Novaku

30.maijs – 2.jūnijs

Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru M.Sokolovu, „Stratēģiskās partnerības 1520” ietvaros

24.– 25.maijs

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas 11.sēde Rēzeknē

24.–25.aprīlis

Latvijas satiksmes ministra A.Roņa tikšanās ar Krievijas transporta ministru I.Ļevitinu un Krievijas sakaru un masu komunikācijas ministru I.Ščogoļevu, „Transrussia 2012” ietvaros

1.marts

Ārlietu ministrijas politiskā direktora Andra Razāna konsultācijas par daudzpusējiem jautājumiem ar Krievijas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departamenta direktoru Igoru Saltonovski Maskavā

14.-16.februāris

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas 10.sēde Maskavā

12.-14.februāris

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas 13.sēdē Rīgā

2011.gadā

7. decembris

Ārlietu ministra E. Rinkēviča tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru S.Lavrovu Viļņā, EDSO dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmes ietvaros

23.novembris

Apbedījumu komisijas 1.sēde

26.-28.septembris

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas 9.sēde Rīgā

10. jūnijs

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas 5. sēde Liepājā

24.-26.maijs

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas 8.sēde Pleskavā

7. aprīlis

Rīgā - Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju Latvijas ekonomikas ministra Arta Kampara un Krievijas transporta ministra Igora Ļevitina tikšanās

Latvijas un Krievijas Demarkācijas komisijas 7.sēde Rīgā

1.-3.marts

Valsts sekretāra A.Teikmaņa un ārlietu ministra vietnieka V.Titova divpusējo jautājumu konsultācijas

24.janvāris

Ārlietu ministrijas politiskā direktora Andra Razāna konsultācijas par daudzpusējiem jautājumiem ar Krievijas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departamenta direktoru Vladimiru Voronkovu Rīgā

2010. gadā

19.-22.decembris

Valsts prezidenta Valda Zatlera oficiālā vizīte Krievijas Federācijā (Maskava, Sanktpēterburga)

1.-2.decembris

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas 6.sēde Maskavā

21.-23.septembris

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas 5.sēde Rīgā

8.-9.jūlijs

Krievijas Federācijas Prezidenta administrācijas vadītāja Sergeja Nariškina vizīte Rīgā

4.jūnijs

Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas 4. sēde Pleskavā

25.-27.maijs

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas 4.sēde Pleskavā

9.maijs

Valsts prezidents Valda Zatlera dalība Otrā pasaules kara beigu svinībās Maskavā

20.aprīlis

Maskavā - Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju Latvijas ekonomikas ministra Arta Kampara un Krievijas transporta ministra Igora Ļevitina tikšanās

25. - 26.februāris

Latvijas un Krievijas demarkācijas komisijas 3. sēde Jūrmalā

28. janvāris

Vienošanās par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas krustpunkta noteikšanu parakstīšana Minskā

21. janvāris

Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju konsultācijas Rīgā

Vizītes no 2004.-2009. gadam