Publiskie iepirkumi

09.03.2017. 16:48

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par Ārlietu ministrijas publiskajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā").

Šajā sadaļā tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem un papildu informācijai par iepirkumu.

 

Iepirkumi līdz 4000 EUR (būvdarbiem līdz 14 000 EUR) (līdz 31.12.2013. līdz 3000 LVL (būvdarbiem līdz 10 000 LVL))

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par noslēgtajiem līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par 4000 (būvdarbiem 14 000) EUR bez PVN (līdz 31.12.2013. 3000 (būvdarbiem 10 000) LVL bez PVN), kā arī par telpu nomas līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (11.13.punkts).

 

Iepirkumi no 4000 EUR līdz 42 000 (būvdarbiem no 14 000 līdz 170 000 EUR) (līdz 31.12.2013. no 3000 līdz 30 000 LVL (būvdarbiem no 10 000 līdz 120 000 LVL))

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (līdz 31.12.2013. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta) kārtībai.

 

Iepirkumi virs 42 000 EUR (būvdarbiem virs 170 000 EUR) (līdz 31.12.2013. virs 30 000 LVL (būvdarbiem virs 120 000 LVL)

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par iepirkuma procedūrām un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībai.

 

Arhīvs: 2012