Konsulārā informācija

15.01.2021. 15:29

Latvijas Republikas konsulātā Vitebskā sniegtie konsulārie pakalpojumi (personu apliecinošu dokumentu noformēšana, pilsonības jautājumi, izziņu sagatavošana u.c.) tiek sniegti pēc iepriekšēja pieraksta.

Elektroniski pierakstīties pakalpojumu saņemšanai ir iespējams šeit.

Vēršam uzmanību, ka konsulātā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.

 

Informējam, ka 2021.gada 1.janvāra Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi izsniedz, ja viņam ir derīga personas apliecība (eID karte), vai arī pasi izsniedz vienlaikus ar personas apliecību (eID karti).

 

VĪZU SAŅEMŠANA

Šobrīd vīzu pieteikumi tiek pieņemti tikai gadījumos, kas saistīti ar valsts interesēm vai humāniem iemesliem, tādiem kā:

 • starptautiskie kravu  pārvadātāji īstermiņa (C) un ilgtermiņa (D) vīzām uz Latviju;
 • Latvijas valstspiederīgo  ģimenes locekļi (neatkarīgi no pilsonības - laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildnībā vai apgādībā);
 • jūrnieki, lai nokļūtu savā darbavietā uz kuģa vai atgrieztos no tās;
 • personas atbilstoši MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37. punktam, kuras ir saņēmušas pozitīvu lēmumu no PMLP par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju, vai pozitīvu lēmumu no PMLP par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju;
 • personas, kas ierodas Latvijā humānu apsvērumu dēļ (piemēram, bēres vai smaga radinieku slimība);
 • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošana Latvijā nepieciešama komersantu saistību izpildei un to apliecinājusi LIAA;
 • sportisti, sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā. Sportistiem, kuri plāno ieceļot uz darba līguma pamata, nepieciešams uzrādīt LIAA apliecinājuma vēstuli;
 • pilna laika un apmaiņas studenti, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē.
 • ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai.

No 2020. gada 12.oktobra visiem, kuri ieceļo Latvijā, ir jāaizpilda elektroniskās anketas, kas pieejamas vietnē covidpass.lvPapildus informācija šeit.

 

Dokumenti iesniedzami vīzu centrā "Pony Express" Vitebskā, Moskovskiy prospektā 11/1 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 bez iepriekšēja pieraksta. Par vīzu centra pakalpojumiem no pieteikuma iesniedzēja tiek iekasēta papildu samaksa. Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālruni +375 17 388 75 55 vai „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by.

Personas, kurām  nepieciešams ieceļot Latvijā humānu apsvērumu dēļ, dokumentus var iesniegt konsulātā, iepriekš sazinoties pa tālruni: +375 212 614 482

 

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai bez iepriekšēja pieraksta konsulātā var iesniegt šādas personu kategorijas:

 1. etniskie latvieši, līvi, viņu laulātie un bērni;
 2. personas, kuru ieceļošanas mērķis ir radinieka smaga slimība vai bēres;
 3. ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē;
 4. diplomātisko un dienesta pasu turētāji;
 5. Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
 6. personas, kuras dodas uz Latviju oficiālā vizītē (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti).

 

Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kuras sasniegušas 12 gadu vecumu, iesniedzot vīzu pieteikumus konsulātā vai vīzu centrā, jāierodas personīgi.

Iesniedzot dokumentus vīzas pieteikumam, jāizmanto Šengenas vīzas pieteikuma elektroniskā anketa. Pirms ierašanās konsulātā anketa jāizdrukā un jāparaksta.

 

Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā vienoto jeb Šengenas vīzu izsniegšanā pārstāv arī Austrijas, Francijas, Polijas, Slovēnijas Republiku, kā arī Nīderlandes Karalisti.

 

VIETĒJĀS PIEROBEŽAS SATIKSMES ATĻAUJAS

Šobrīd pieteikumi vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai konsulātā netiek pieņemti

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa

Informācija par vietējo pierobežas satiksmi ar Latviju