Konsulārā informācija

15.04.2020. 15:29

Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi ārkārtējās situācijas apstākļos

Sākot ar 2020. gada 3. februāri, Latvijas Republikas konsulātā Vitebskā sniegtie konsulārie pakalpojumi (personu apliecinošu dokumentu noformēšana, pilsonības jautājumi, izziņu sagatavošana u.c.) tiek sniegti pēc iepriekšēja pieraksta.

Elektroniski pierakstīties pakalpojumu saņemšanai ir iespējams šeit.

ŠENGENAS VĪZAS SAŅEMŠANA

Dokumenti jāiesniedz vīzu centrā "Pony Express" Vitebskā, Moskovskiy prospektā 11/1 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 bez iepriekšēja pieraksta. Par vīzu centra pakalpojumiem no pieteikuma iesniedzēja tiek iekasēta papildu samaksa. Papildu informācija pieejama, zvanot pa tālruni +375 17 388 75 55 vai „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by.

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai bez iepriekšēja pieraksta konsulātā var iesniegt šādas personu kategorijas:

  1. etniskie latvieši, līvi, viņu laulātie un bērni;
  2. personas, kuru ieceļošanas mērķis ir radinieka smaga slimība vai bēres;
  3. ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē;
  4. diplomātisko un dienesta pasu turētāji;
  5. Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
  6. personas, kuras dodas uz Latviju oficiālā vizītē (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti).

 

Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kuras sasniegušas 12 gadu vecumu, iesniedzot vīzu pieteikumus konsulātā vai vīzu centrā, jāierodas personīgi.

Iesniedzot dokumentus vīzas pieteikumam, jāizmanto Šengenas vīzas pieteikuma elektroniskā anketa. Pirms ierašanās konsulātā anketa jāizdrukā un jāparaksta.

 

Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā vienoto jeb Šengenas vīzu izsniegšanā pārstāv arī Austrijas, Francijas, Polijas, Slovēnijas Republiku, kā arī Nīderlandes Karalisti.

 

VIETĒJĀS PIEROBEŽAS SATIKSMES ATĻAUJAS

Pieteikumi vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai konsulātā tiek pieņemti bez iepriekšēja pieraksta.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa

Informācija par vietējo pierobežas satiksmi ar Latviju

 

Sākot ar 2019.gada 1. aprīli konsulātā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.