Ziņas iedzīvotāju reģistrā

26.02.2020. 14:23

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Ziņas iespējams reģistrēt, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai ar Latvijas vēstniecības Lietuvā starpniecību.

Vēršam uzmanību, ka no 2019.gada 1.oktobra par ziņu reģistrāciju par laulību, tās šķiršanu un ziņu iekļaušanu reģistrā par bērnu ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

 

Ziņu reģistrācija par bērnu

Lai ar Latvijas vēstniecības Lietuvā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs dzimušu bērnu, vēstniecībā personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīts iesniegums
  2. Dzimšanas apliecība (tulkojums latviešu valodā vai uz starptautiskās veidlapas)
  3. Abu vecāku personu apliecinoši dokumenti

 

Ziņu reģistrācija par laulību

Lai ar Latvijas vēstniecības Lietuvā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs reģistrētu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīts iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī
  2. Starptautiskā laulības apliecība vai laulības apliecība ar tulkojumu latviešu valodā
  3. Sava un dzīvesbiedra/-es personu apliecinoši dokumenti

 

Ziņu reģistrācija par laulības šķiršanu

Lai ar Latvijas vēstniecības Lietuvā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs šķirtu laulību, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīts iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī
  2. Šķiršanās tiesas sprieduma oriģināls ar tulkojumu latviešu valodā
  3. Personu apliecinošs dokuments