Pases/ personas apliecības noformēšana

26.02.2020. 13:46

Pirms pieteikt apmeklējumu, lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši Latvijas iestādes par savu dzīvesvietu Lietuvā, jo Latvijas vēstniecība Lietuvā sniedz konsulāros pakalpojumus tikai tām personām, kuras norādījušas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Lietuvā.

Lai noformētu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāierodas personīgi konsulārās nodaļas pieņemšanas laikos darba dienās no 9:00 - 12:00, iepriekš pierakstoties. Tālrunis uzziņām +370 5213 1220.

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni. Bērna klātbūtne, noformējot pases pieteikumu, ir obligāta.

Lai saņemtu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. esošā pase un/vai personas apliecība
  2. 4,5 x 3,5 cm, krāsaina (izgatavota fotosalonā) fotogrāfija un dzimšanas apliecība (tulkojums latviešu valodā), ja pase tiek noformēta pirmo reizi
  3. ja esošā pase un/vai personas apliecība nozagta: policijas izziņa par zādzību
  4. ja esošā pase un/vai personas apliecība nozaudēta: iesniegums-paskaidrojums par dokumenta nozaudēšanu
  5. ja ir notikušas šādas izmaiņas:

o   laulības noslēgšana un uzvārda maiņa - jāiesniedz laulības apliecības oriģināls (tā tulkojums latviešu valodā), dzīvesbiedra/-es pases / personas apliecības kopija,

o   laulības šķiršana un uzvārda maiņa – jāiesniedz tiesas sprieduma oriģināls (tā tulkojums latviešu valodā) par laulības šķiršanu,

o   piedzimis bērns, un Jūs vēlaties bērna vārdu ierakstīt savā pasē – jāiesniedz dzimšanas apliecības oriģināls un otra vecāka pases / personas apliecības kopija.

Samaksa par pasi parastā kārtībā pieejama zemāk tabulā. Vēstniecībā uz vietas varēsiet veikt apmaksu tikai ar bankas norēķinu kartēm (skaidru naudu nepieņemam).

Atgādinām! Gadījumos, kad bērna pasi vai eID karti noformē pirmo reizi, pirms dokumentu iesniegšanas, ir jāveic bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni un personas koda piešķiršana.

Pasi / personas apliecību izgatavo Latvijā, un tas aizņem aptuveni 4 - 6 nedēļas no pietiekuma noformēšanas brīža.

Pakalpojums

Valsts nodeva (EUR)

Konsulārā nodeva (EUR)

Pase

30

40

Personas apliecība

15

40

Pase un personas apliecība

20 + 15

40

Pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15

40

Personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

5

40

Pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15 + 5

40