Izziņu saņemšana

26.02.2020. 14:03

Pirms pieteikt apmeklējumu, lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši Latvijas iestādes par savu dzīvesvietu Lietuvā, jo Latvijas vēstniecība Lietuvā sniedz konsulāros pakalpojumus tikai tām personām, kuras norādījušas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Lietuvā.

Latvijas vēstniecībā Lietuvā izprasīt izziņas par datiem no Iedzīvotāju reģistra, Sodu reģistra vai no CSDD datu bāzes.

 

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

Latvijas vēstniecība Lietuvā izsniedz izziņas, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama Iedzīvotāju reģistrā (piemēram, izziņa par personas ģimenes stāvokli, dzīvesvietu, tiesisko statusu u.c. Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas).

Persona var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju par sevi vai personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis viņš ir.

Izziņu ir iespējams saņemt latviešu, lietuviešu vai angļu valodā piecu darba dienu, vienas darba dienas vai divu stundu laikā.

Dokumentus iesniedzot un saņemot izziņu, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Par Izziņas no Iedzīvotāju reģistra datiem sagatavošanu tiek iekasēta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība. Par izziņas izcenojumiem sazināties ar Konsulāro nodaļu pa telefonu +370 52131220.

Pakalpojuma apmaksa tikai ar bankas karti pirms pieprasījuma iesniegšanas.

 

Izziņa no Sodu reģistra

Latvijas vēstniecība Lietuvā izsniedz izziņas no Sodu reģistra par personas (ne) sodāmību. Izziņu ir iespējams saņemt latviešu, krievu vai angļu valodā piecu vai divu darba dienu laikā.

Dokumentus iesniedzot un saņemot izziņu, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Par izziņas sagatavošanu tiek iekasēta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība. Par izziņas izcenojumiem sazināties ar Konsulāro nodaļu pa telefonu +370 52131220.

Pakalpojuma apmaksa tikai ar bankas karti pirms pieprasījuma iesniegšanas.