Vēstniecības darbinieki

07.08.2019. 10:27

Dzidra Liepiņa

Pirmā sekretāre, konsuls

Kintija Kleina

Trešā sekretāre

Vita Bunkeviča

vecākā referente

Silva Kalniņa

vecākā referente