Personas koda piešķiršana un maiņa

15.06.2018. 00:32

No 2017. gada 1. jūlija ir spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā par personas kodu piešķiršanu. Personas kodu veido vienpadsmit cipari un tajā nav iekļauti personas dzimšanas dati.

Persona, kurai personas kodā ir dzimšanas dati (personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam) ir tiesīga vienu reizi mainīt personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums.

Personas koda maiņu veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk PMLP). Ja personai nav iespējams personīgi ierasties PMLP, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz šādi dokumenti:

  • PMLP adresēts iesniegums ar lūgumu veikt personas koda maiņu;
  • Pases kopija;
  • brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts”.

PMLP pakalpojumu sniedz bez maksas. Ja dokumenti personas koda maiņai tiek iesniegti Latvijas vēstniecībā, tiek iekasēta samaksa par dokumentu pārsūtīšanu 60 USD apmērā, kas noformējama Money Order (payable to the Embassy of Latvia) formātā.

Tiklīdz Iedzīvotāju reģistrā mainīts personas kods, personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas apliecība) nav derīgs. Jauns personu apliecinošs dokuments jānoformē viena mēneša laikā.

Personas koda maiņas gadījumā nederīgi kļūst arī citi dokumenti, kuros ir iekļauts iepriekšējais personas kods, piemēram, politiski represētās personas apliecība, autovadītāja apliecība, pensionāra apliecība, studentu apliecība, invaliditātes apliecība utt. Par nederīgo dokumentu nomaiņu aicinām interesēties to izdevējiestādēs.