Notariālās darbības

02.07.2018. 20:23

Kopš 2018. gada 1. jūlija notariālās darbības var saņemt attālināti pie Latvijas zvērinātajiem notāriem. Lai saņemtu notariālo darbību attālināti, sākotnēji ar notāru jākonsultējas videorežīmā Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv. Pieteikšanās videokonsultācijai iespējama portāla sadaļā “Meklēt notāru”, izvēloties jebkuru notāru un atzīmējot, kāds dokuments būs nepieciešams, piemēram, on-line pilnvara. Lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešama klusa un gaiša telpa, stabils interneta pieslēgums, dators, webkamera, mikrofons un austiņas vai skaļrunis, e-paraksts, pase vai eID karte jeb personas apliecība, kā arī internetbanka. Ja Jums nav e-paraksta, to var saņemt, pieprasot  eID karti jeb personas apliecību ar vēstniecības starpniecību.   

Vēstniecība veic šādas notariālās darbības:

 • taisa pilnvaras, bet tikai bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvībai;
 • izsniedz izrakstus no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra;
 • apliecina to, ka persona ir dzīva;
 • apliecina paraksta, t.sk. tulka paraksta, īstumu;
 • apliecina norakstu un tulkojumu pareizību.

Vēstniecība veic notariālās darbības tikai Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem un personām, kurām Latvijā ir piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss, ja:

 • šīs personas pastāvīgi dzīvo ASV un
 • šīs personas Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojušas par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Latvijas pasu turētājiem, kuri īslaicīgi uzturas ASV, vēstniecība notariālās darbības veic tikai konsulārās palīdzības ietvaros, t.i., ārkārtas, no personas neatkarīgu apstākļu dēļ radušos vai iepriekš neparedzētu situāciju gadījumā.

Lai saņemtu notariālo pakalpojumu, personai vēstniecībā jāierodas personīgi, iepriekš pierakstoties uz konkrētu pieņemšanas laiku un līdzi ņemot Latvijas izdotu personu apliecinošu dokumentu. Tuvāka informācija par notariālā pakalpojuma saņemšanas procedūru ir pieejama vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa tālruni 202-328-2881 vai 202-328-2882, vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Ja personīga ierašanās vēstniecībā nav iespējama, notariālo pakalpojumu var saņemt arī pie ASV notāra (public notary). Pēc tam dokuments jāapliecina ar “Apostille” attiecīgās pavalsts Valsts sekretāra (Secretary of State) birojā. Pēc dokumenta nogādāšanas Latvijā tas ir jātulko latviešu valodā, un tulka paraksts jāapliecina pie zvērināta notāra.

Vēršam uzmanību, ka pie ASV notāra taisīta pilnvara varēs tikt izmantota Latvijā, ja tā gan pēc satura, gan formas atbildīs šādām prasībām:

 • pilnvaru ir sastādījis profesionāls jurists, kas pēc savas izglītības un amata tiesu sistēmā veic tādu darbību, kas atbilst zvērināta notāra funkcijām (piem., zvērināts notārs vai advokāts Latvijā vai public notary ASV);
 • notariālā akta dalībnieku identitāte, rīcībspēja un pārstāvības tiesības ir pārbaudītas pēc iesniegtiem publiskiem dokumentiem vai ierakstiem Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros;
 • noskaidrota notariālā akta dalībnieku griba un darījuma noteikumi, skaidri un nepārprotami pierakstīti personu paziņojumi, dalībnieki ir iepazīstināti ar iespējamām darījuma tiesiskajām sekām, lai likumu nezināšana un pieredzes trūkums netiktu izmantots viņiem par ļaunu;
 • ir ievērotas Latvijas normatīvajos aktos atbilstošās prasības par liecinieku un tulku klātbūtni;
 • notariāls akts ir parakstīts notāra klātbūtnē.

 

NB! Lai  novērstu pārpratumus saistībā ar ASV sastādīto pilnvaru izmantošanu Latvijā, lūdzam pirms pilnvaras sastādīšanas par tās saturu un formu konsultēties ar attiecīgo Latvijas iestādi, kurā pilnvaru paredzēts izmantot, un zvērinātu notāru Latvijā.

Pie ASV notāra taisīta pilnvara pirms izmantošanas Latvijā ir jāapliecina ar “Apostille” attiecīgās pavalsts Valsts sekretāra (Secretary of State) birojā. Pēc pilnvaras nogādāšanas Latvijā tā ir jātulko latviešu valodā, un tulka paraksts jāapliecina pie zvērināta notāra.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa tālruni 202-328-2881 vai 202-328-2882, vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.