Notariālās darbības

08.04.2019. 13:43

Kopš 2018. gada 1. jūlija notariālās darbības var saņemt attālināti pie Latvijas zvērinātajiem notāriem. Lai saņemtu notariālo darbību attālināti, sākotnēji ar notāru jākonsultējas videorežīmā Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv. Pieteikšanās videokonsultācijai iespējama portāla sadaļā “Meklēt notāru”, izvēloties jebkuru notāru un atzīmējot, kāds dokuments būs nepieciešams, piemēram, on-line pilnvara. Lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešama klusa un gaiša telpa, stabils interneta pieslēgums, dators, webkamera, mikrofons un austiņas vai skaļrunis, e-paraksts, pase vai eID karte jeb personas apliecība, kā arī internetbanka. Ja Jums nav e-paraksta, to var saņemt, pieprasot  eID karti jeb personas apliecību ar vēstniecības starpniecību.   

Vēstniecība veic šādas notariālās darbības:

 • taisa pilnvaras un piekrišanas notariālā akta formā vienīgi, ja tās nepieciešamas konsulārās palīdzības lietas ietvaros vai bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvībai;
 • apliecina paraksta, t.sk. tulkotāja paraksta, īstumu;
 • apliecina to, ka persona ir dzīva;
 • apliecina dokumentu atvasinājumus un tulkojumus;
 • izsniedz izrakstus no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra.

Vēstniecība veic notariālās darbības tikai Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem un personām, kurām Latvijā ir piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss, ja:

 • šīs personas pastāvīgi dzīvo ASV vai ārvalstī ārpus jebkuras citas Latvijas pārstāvniecības konsulārā apgabala un
 • šīs personas Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojušas par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Latvijas pasu turētājiem, kuri īslaicīgi uzturas ASV vai ārvalstī ārpus jebkuras citas Latvijas pārstāvniecības konsulārā apgabala, vēstniecība notariālās darbības veic tikai konsulārās palīdzības ietvaros, t.i., ārkārtas, no personas neatkarīgu apstākļu dēļ radušos vai iepriekš neparedzētu situāciju gadījumā.

Vēstniecība veic notariālās darbības ārzemniekiem tikai vienā izņēmuma gadījumā - ja tas ir nepieciešams bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju - Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu - interešu pārstāvībai un tikai tad, ja šīs personas pastāvīgi dzīvo ASV vai ārvalstī ārpus jebkuras Latvijas pārstāvniecības konsulārā apgabala, vai arī tiek sniegta konsulārā palīdzība.

Vēstniecība neveic notariālās darbības personām, kuras īsteno pārstāvības tiesības juridiskas personas vārdā.

Lai saņemtu notariālo pakalpojumu, personai vēstniecībā jāierodas personīgi, iepriekš pierakstoties uz konkrētu pieņemšanas laiku un līdzi ņemot Latvijas izdotu personu apliecinošu dokumentu. Tuvāka informācija par notariālā pakalpojuma saņemšanas procedūru ir pieejama vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa tālruni 202-328-2881 vai 202-328-2882, vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Ja personīga ierašanās vēstniecībā nav iespējama, notariālo pakalpojumu var saņemt arī pie ASV notāra (public notary). Pēc tam dokuments jāapliecina ar “Apostille” attiecīgās pavalsts Valsts sekretāra (Secretary of State) birojā. Pēc dokumenta nogādāšanas Latvijā tas ir jātulko latviešu valodā, un tulka paraksts jāapliecina pie zvērināta notāra.

Vēršam uzmanību, ka pie ASV notāra taisīta pilnvara varēs tikt izmantota Latvijā, ja tā gan pēc satura, gan formas atbildīs šādām prasībām:

 • pilnvaru ir sastādījis profesionāls jurists, kas pēc savas izglītības un amata tiesu sistēmā veic tādu darbību, kas atbilst zvērināta notāra funkcijām (piem., zvērināts notārs vai advokāts Latvijā vai public notary ASV);
 • notariālā akta dalībnieku identitāte, rīcībspēja un pārstāvības tiesības ir pārbaudītas pēc iesniegtiem publiskiem dokumentiem vai ierakstiem Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros;
 • noskaidrota notariālā akta dalībnieku griba un darījuma noteikumi, skaidri un nepārprotami pierakstīti personu paziņojumi, dalībnieki ir iepazīstināti ar iespējamām darījuma tiesiskajām sekām, lai likumu nezināšana un pieredzes trūkums netiktu izmantots viņiem par ļaunu;
 • ir ievērotas Latvijas normatīvajos aktos atbilstošās prasības par liecinieku un tulku klātbūtni;
 • notariāls akts ir parakstīts notāra klātbūtnē.

 

NB! Lai  novērstu pārpratumus saistībā ar ASV sastādīto pilnvaru izmantošanu Latvijā, lūdzam pirms pilnvaras sastādīšanas par tās saturu un formu konsultēties ar attiecīgo Latvijas iestādi, kurā pilnvaru paredzēts izmantot, un zvērinātu notāru Latvijā.

Pie ASV notāra taisīta pilnvara pirms izmantošanas Latvijā ir jāapliecina ar “Apostille” attiecīgās pavalsts Valsts sekretāra (Secretary of State) birojā. Pēc pilnvaras nogādāšanas Latvijā tā ir jātulko latviešu valodā, un tulka paraksts jāapliecina pie zvērināta notāra.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa tālruni 202-328-2881 vai 202-328-2882, vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Notariālo darbību maksas pakalpojumu cenrādis

 

Cena USD

Cena EUR

Pilnvaras noformēšana un pirmā izraksta izsniegšana

   

par dokumentu uz vienas lappuses

110

80

par otro un katru nākamo dokumenta lappusi        

30

20

otrā un turpmāko izrakstu izsniegšana (par dokumentu uz vienas lappuses)

60

40

par otro un katru nākamo dokumenta lappusi      

40

30

Apliecinājums par to, ka persona dzīva

110

80

     

Paraksta īstuma apliecinājums

   

par vienu parakstu vai dokumentu uz vienas lappuses

60

40

par otro un katru nākamo parakstu

30

20

     

Dokumenta noraksta pareizības apliecinājums

   

par vienu parakstu vai dokumentu uz vienas lappuses

60

40

par otro un katru nākamo lappusi vai parakstu

30

20