Latvijas pilsonības pieprasīšana

06.09.2018. 23:41

Lai pieprasītu Latvijas pilsonību, vispirms ir jāizvēlas viena no kategorijām, kas pamato Jūsu tiesības pieprasīt pilsonību, jo katrai no kategorijām ir atšķirīgi pieteikšanās noteikumi un dokumentu izskatīšanas termiņi.

Latvijas pilsonībai var pieteikties sekojošas personas:

I.      Trimdinieki (personas, kuras 1940. gada 17. jūnijā bija Latvijas pilsoņi, un kuri bija spiesti atstāt Latviju glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma un neatgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīvi līdz 1990. gada 4. maijam, kā arī viņu pēcnācēji, kuri dzimuši līdz 2014. gada 1. oktobrim)

 

Nepieciešamie dokumenti:

1.    Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni.  Iesniegumu bērnam līdz 15 gadu vecumam aizpilda vecāki. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā, un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), dzīvesvieta un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir). Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

iesnieguma veidlapa no 15 gadiem; 

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību kopā ar vecāku. 

2. Apliecinājuma forma, kura jāaizpilda visām personām no 15 gadu vecuma, kas piesakās Latvijas pilsonībai balstoties uz to, ka ir trimdinieks vai viņa pēcnācējs. Minēto apliecinājumu par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniedz tā likumiskais pārstāvis. (Apliecinājuma veidlapa)

3. Personu apliecinošs dokuments – derīgas ASV pases kopija

4. Brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus  datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.”

5. Dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra).

Ja dzimšanas apliecība vai izraksts izdota Latvijā, uz vēstniecību jāsūta tās oriģināls vai notariāli apliecināta kopija (jāvēršas pie Public Notary) ar Apostille. Ja dzimšanas apliecība izdota ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tās oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai tās notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille. (Apostille ir starptautisks dokumenta īstuma apliecināšanas veids). Dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā reģistrēts personas dzimšanas fakts. Plašāka informācija pieejama internetā: http://www.apostille.net.

6. Dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu, laulātā miršanas apliecība).

Ja dokuments izdots Latvijā, uz vēstniecību jāsūta tā oriģināls vai notariāli apliecināta kopija (jāvēršas pie Public Notary) ar Apostille. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille. 

7. Bērna,-u dzimšanas apliecības oriģināls, kas apliecināts ar Apostille.

8. Samaksa  par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju – 60 USD par katru personu (Money Order).

9. Dokumenti, kas apliecina personas vai viņa priekšteču piederību Latvijas pilsoņu kopumam līdz 1940. gada 17. jūnijam. Šie dokumenti varētu būt:

 • Dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Latvijas Republikas Dzimtsarakstu departaments, adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; tālrunis: +371 67226222 vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs. Civilstāvokļa aktus iespējams izprasīt arī ar vēstniecības starpniecību, aizpildot un parakstot “Anketu dokumentu izprasīšanai”. Šajā gadījumā anketa jāsūta uz vēstniecību kopā ar derīgu Jūsu pases kopiju un brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.” Ja dokumentu izprasāt sev, klāt jāliek samaksa Money Order formā par 10 USD, savukārt, ja dokumentu izprasāt par savu radinieku, samaksa ir 30,-USD. Ja dokumentu izprasāt par savu radinieku, klāt jāpievieno to dokumentu kopijas, kas pierāda Jūsu saikni ar minēto radinieku.
 • Pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.
 • Ja persona dzimusi pirms 1918. gada, dokumentus var izprasīt no Latvijas Nacionālā arhīva un tie varētu būt: dokumenti par 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Latvijas Nacionālais arhīvs, adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis: +371 67613118, www.archiv.org.lv

 

II.      Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis

 

Nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā, un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), dzīvesvieta un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir). Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..    (Iesnieguma veidlapa)
 2. Personu apliecinošs dokuments – derīgas pases kopija;
 3. Brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus  datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.”;
 4. Dzimšanu apliecinošs dokuments. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille;
 5. Vecāka (-u) personu apliecinoša dokumenta kopija;
 6. Laulības apliecība. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille;
 7. Samaksa par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju - 60U SD par katru personu (Money Order)

 

III.      Bērns, kas jaunāks par 15 gadiem un kura dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis

 

Nepieciešamie dokumenti:

 1. Vecāku aizpildīts iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā, un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), dzīvesvieta un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir). Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību

 

    2.    Personu apliecinošs dokuments (ja ir) – derīgas pases kopija;

    3.    Brīvas formas apliecinājums ar vecāku pierakstītu tekstu “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus un mana bērna datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts."

    4.    Dzimšanu apliecinošs dokuments. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille;

    5.    Vecāka (-u) personu apliecinoša dokumenta kopija.

 

   IV.      Persona ir latvietis vai līvs (persona vai tās priekštecis 1881. gadā vai vēlāk līdz 1940. gada 17. jūnijam dzīvoja Latvijas teritorijā un piederēja pie valstsnācijas (tautība – latvietis vai līvs)

Pieprasot pilsonību pamatojoties uz etnisko piederību, pretendentiem būs jākārto latviešu valodas prasmes pārbaude Latvijā.

 

Nepieciešamie dokumenti:

1. iesniegums:

iesnieguma veidlapa no 15 gadiem; 

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību kopā ar vecāku. 

Iesniegumā jānorāda pretendenta personvārds latviešu valodā un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), tautība, dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir).

Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2. Personu apliecinošs dokuments – derīgas pases kopija;

3.  Brīvas formas aplieicinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus  datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.”;

4. Dzimšanu apliecinoša dokumenta oriģināls. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille;

5. Dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu). Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille;

6. bērna dzimšanu apliecinoša dokumenta oriģināls. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille vai notariāli apliecināta kopija, kas arī ir apliecināta ar Apostille;

7. Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību:

7.1. par personas vai tās priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā no 1881.gada līdz 1940.gada 17.jūnijam:

 • civilstāvokļa akta reģistra dokumenti - dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Dzimtsarakstu departaments, adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.tālrunis +371 67226222 vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs;
 • dokumenti par 1896.-1897. gada Viskrievijas vai 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Valsts vēstures arhīvs, adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis +371 67613118, mājaslapa.
 • pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.

7.2. pēcnācējiem radniecību apliecinoši dokumenti;

7.3. dokuments, kas apliecina personas tautību, vai tā neesamības gadījumā dokuments, kas apliecina viena no personas vecāku vai vecvecāku tautību:

Ja pretendents nevar uzrādīt nevienu no 7.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, jāraksta paskaidrojums par izveidojušos situāciju un jāiesniedz dokumentārs apliecinājums par pretendenta piederību latviešu kopienai savā dzīvesvietā ārpus Latvijas vai cits dokumentārs apliecinājums, kas apliecina, ka persona pieder pie valstsnācijas, piemēram, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Svētdienas latviešu vai līvu skolas, latviešu draudzes, latviešu studentu korporācijas ārvalstīs vai citas latviešu sabiedriskās organizācijas ārvalstīs izdots apliecinājums.

7.4. latviešu valodas prasmi apliecinošs dokuments, ko iesniedz pēc augstāk minēto dokumentu iesniegšanas un Latvijā veiktās latviešu valodas prasmes pārbaudes. Latviešu valodas prasmes pārbaude notiek Latvijā.

Papildus informācija par latviešu valodas prasmes pārbaudi

No latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo:

 • personu, kas apguvusi pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk kā pusi no pamatizglītības programmas;
 • personu, kas ne agrāk kā piecus gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegūšanai, ir apliecinājis latviešu valodas prasmi atbilstoši Pilsonības likuma  21. panta otrajā daļā noteiktajam.

Kad esat savākuši visus augstākminētos dokumentus, lūdzu, sūtiet tos uz vēstniecības adresi:

 Konsulārā nodaļa

Embassy of Latvia

2306 Massachusetts Avenue NW

Washington, DC 20008

Ja Jūs uz vēstniecību sūtāt dokumentu oriģinālus, lūdzu, pievienojiet iepriekšapmaksātu aploksni ar Jūsu mājas adresi dokumentu nosūtīšanai atpakaļ vai Money Order par 20 USD (ierakstīta vēstule) vai 30 USD (FedEx kurjerpasta sūtījums).

Jūsu pilsonības pieteikums ar dokumentiem tiks nosūtīts uz kompetento Latvijas iestādi – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP). Dokumentu izskatīšanas termiņš ir: 1 mēnesis, ja pilsonībai piesakās Latvijas pilsoņa pēcnācējs; 4 mēneši, ja pilsonībai piesakās trimdinieks vai tā pēcnācējs. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts.

Ja Jums ir papildus jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Latvijas vēstniecības Konsulāro nodaļu:

+1-202-328-2883; +1-202-328-2882; +1-202-328-2881

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/pilson%C4%ABbas%20re%C4%A3istr%C4%81cija/IESNIEGUMS_%20par%20bernu,%20kurs%20iegust%20pilsonibu%20kopa%20ar%20vecaku_bezp.docx