Konsulārie pakalpojumi Latvijas vēstniecībā ASV

30.08.2019. 22:28

Par pakalpojumiem iespējams norēķināties TIKAI ar bankā izsniegtu naudas čeku (money order) vai uz vietas vēstniecībā maksājot ar norēķinu karti. 

Pakalpojums

Cena USD

Cena USD ar atvieglojumu

Cena EUR

Cena EUR ar

atvieglojumu

Pase

130

*80

100

*85

Pase ar personas apliecību

140

*120

105

*90

Personas apliecība

110

*100

85

*75

Pase mobilās pasu stacijas izbraukumā

150

*130

115

*100

Pase ar personas apliecību mobilās pasu stacijas izbraukumā

160

*140

120

*105

Personas apliecība mobilās pasu stacijas izbraukumā

130

*120

100

*90

Atgriešanās apliecība

20

 

15

 

Dubultpilsonības reģistrācija

60

 

45

 

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības izprasīšana no vēstniecības

10

 

7

 

**Izziņas par dzimšanu, laulību, miršanu izprasīšana no vēstniecības

30

 

20

 

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības izprasīšana no Latvijas Dzimtsarakstu reģistra

110

 

82

 

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības izprasīšana no Latvijas Dzimtsarakstu reģistra un apliecināšana ar APOSTILLE

130

 

97

 

Dokumentu apliecināšana ar APOSTILLE

80

 

60

 

Atteikšanās no Latvijas pilsonības vai tās atjaunošana

90

***70

66.34

***52.11

Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

60

 

45

 

         
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra latviešu valodā (par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai aizbildniecībā vai aizgādībā esošu personu)        
- 5 darba dienu laikā

10

  5  
- 1 darba dienas laikā 20   10  
- 2 stundu laikā 30   20  
         
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra latviešu valodā (par trešo personu)        
- 5 darba dienu laikā 20   12.50  
- 1 darba dienas laikā 30   25  
- 2 stundu laikā 40   35  
         
Izziņa par vienas personas adresi latviešu valodā (par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildniecībā vai aizgādībā esošu personu) 10   2.50  
         
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra angļu valodā (par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildniecībā vai aizgādībā esošu personu)        
- 5 darba dienu laikā 40   25  
- 1 darba dienas laikā 60   40  
- 2 stundu laikā 90   70  
         
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra angļu valodā (par trešo personu)        
- 5 darba dienu laikā 50   32.50  
- 1 darba dienas laikā 70   55  
- 2 stundu laikā 100   85  
         
Izziņa par vienas personas adresi angļu valodā        
- 5 darba dienu laikā 40   22.50  
- 1 darba dienas laikā 50   32.50  
- 2 stundu laikā 70   52.50  
         
Konsulārā izziņa vai izziņa no CSDD reģistra        
- 5 darba dienu laikā 30   20  
- 1 darba dienas laikā 40   30  
         

Izziņa par nesodāmību latviešu valodā

 

 

 

 
- elektroniski 5 darba dienu laikā 40   24.27  
- pa pastu 110   79.27  
         

Izziņa par nesodāmību latviešu valodā (steidzama)

 

 

 

 
- elektroniski 2 darba dienu laikā 60   42.81  
         

Izziņa par nesodāmību angļu valodā

 

 

 

 
- elektroniski 5 darba dienu laikā 50   29.28  
         

Izziņa par nesodāmību angļu valodā (steidzama)

 

 

 

 
- elektroniski 2 darba dienu laikā 80   52.83  
         
Izziņa par nesodāmību ar APOSTILLE (papildus piemaksa vienai no augstākminētajām summām) 20   15  
         
Pilnvaras noformēšana un pirmā izraksta izsniegšana        
par dokumentu uz vienas lappuses 110   80  
par otro un katru nākamo dokumenta lappusi         30   20  
otrā un turpmāko izrakstu izsniegšana (par dokumentu uz vienas lappuses) 60   40  
par otro un katru nākamo dokumenta lappusi       40  

30

 
         
Apliecinājums par to, ka persona dzīva 110  

80

 
         
Paraksta īstuma apliecinājums        
par vienu parakstu vai dokumentu uz vienas lappuses 60    40  
par otro un katru nākamo parakstu 30  

20

 
         
Dokumenta noraksta pareizības apliecinājums        
par vienu parakstu vai dokumentu uz vienas lappuses 60   40  
par otro un katru nākamo lappusi vai parakstu 30   20  
         

Dokumentu nosūtīšana ar ierakstītu pastu ASV robežās

20

 

15

 

Dokumentu nosūtīšana ar Federal Express (FedEx) ASV robežās

30

 

25

 
         

Šengenas vīzas pieprasīšana

70

****40

60

****35

Šengenas vīzas pieprasīšana bērniem (6-12 gadi) 40   35  

Šengenas vīzas pieprasījuma izskatīšana paātrinātā kārtībā

 

*****80

 

*****70

Uzaicinājuma noformēšana Šengenas vīzas saņemšanai

30

 

25

 
         

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

 

 

 

 
- 30 dienu laikā 250   210  

- 10 darba dienu laikā

360

 

310

 

- 5 darba dienu laikā

580

 

510

 
         
Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas pilsoņa/ nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanas atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, nepilngadīgajam bērnam, aizbildniecībā vai aizgādniecībā esošai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam        
- 30 dienu laikā 170   150  
- 10 darba dienu laikā 320   280  
- 5 darba dienu laikā 540   480  

 * Personas, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu,  kuras sasniegušas pensijas vecumu, kurām piešķirta vecuma pensija, un kuras uzrāda pensionāra apliecību, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa un kuras uzrāda to apliecinošu dokumentu.

** Izziņu par miršanu var pieprasīt tuvi stāvoša persona, apliecinot radniecību ar dzimšanas vai laulības apliecību. Izziņu par dzimšanu un laulību izprasīšanai jāuzrāda pilnvara.

*** Politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un trūcīgai personai.

**** Krievijas Federācijas, Ukrainas, Moldovas, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, bij. Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Melnkalnes, Serbijas, Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pilsoņiem.

***** tikai Krievijas Federācijas un Ukrainas pilsoņiem.