Paziņošana par dzīvesvietu

02.10.2019. 20:29

Ja atrodaties ārpus Latvijas ilgāk par trīs mēnešiem, Jums saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Tāpat 30 dienu laikā ir jāpaziņo, ja tiek mainīta ārvalsts dzīvesvietas adrese.

 Lai informētu par dzīvesvietu ASV, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz vai jānosūta sekojoši dokumenti:

1. iesniegums;

2. pase vai pases datu lapas kopija;

3. brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. datums un paraksts”.

 

Jūs varat sniegt informāciju par savu dzīvesvietu ASV arī eletroniski portālā www.latvija.lv vai arī nosūtot iesniegumu pa pastu PMLP Personu statusa kontroles nodaļai.