Paziņošana par dzīvesvietu

15.06.2018. 01:13

Ja atrodaties ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, Jums saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

La informētu par dzīvesvietu ASV, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz vai jānosūta sekojoši dokumenti:

1. iesniegums;

2. pase vai pases datu lapas kopija;

3. brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. datums un paraksts”.