Dokumentu apliecināšana ar ''Apostille''

02.07.2018. 22:31

ASV iestādēs izdotus dokumentus pirms to iesniegšanas Latvijas valsts iestādēs ir jāapliecina ar apliecinājumu "Apostille".  ASV dokumentu īstuma apliecinājumu “Apostille” var saņemt attiecīgās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dokuments tika izdots vai notariāli apliecināts.

ASV izdotu dokumentu īstuma apliecināšana notiek saskaņā ar 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvenciju "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" un ar "Apostille" apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai Latvijas valsts iestādēs bez citas papildus apstiprināšanas.

Informācija par iestādēm ASV, kuras veic dokumentu apliecināšanu ar Apostille, ir pieejama - USA-Competent Authority (Section III: Officers of the individual States and other subdivisions as indicated:)

(Katrā pavalstī atšķiras noteikumi un samaksa. Aptuvenā samaksa par dokumenta apliecināšanu ar Apostille ir 10 ASV dolāri.)

Latvijas iestādēs izdotus dokumentus pirms to iesniegšanas ASV iestādēs ir jāapliecina ar apliecinājumu "Apostille" Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Ar "Apostille" apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai ASV iestādēs bez jebkādas citas papildus apstiprināšanas.

Lai saņemtu minēto apliecinājumu, vēstniecībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. apliecināmais dokuments;

2. brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums un paraksts";

3. dokumenta kopija, kas apliecina izprasītāja identitāti un  pastāvīgo uzturēšanos ASV;

4. aizpildītu iesnieguma veidlapu, ja iesniedzat vairākus dokumentus, tad nepieciešams aizpildīt papildus veidlapas;

5. samaksa par viena dokumenta apliecināšanu ir 80 USD (Money Order payable to the Embassy of Latvia);

6. samaksa par dokumentu nosūtīšanu ar kurjerpastu FedEx uz personas norādīto adresi ASV ir 30 USD (Money Order payable to the Embassy of Latvia). Persona arī pati var pievienot iepriekš apmaksātu aploksni dokumentu nosūtīšanai.

Dokumentu apliecināšanas process aizņem apmēram 2 mēnešus.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām noskaidrot attiecīgajā ASV iestādē, vai nepieciešams apliecināt:

  1. dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;
  2. dokumenta tulkojumu;
  3. dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.