Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana

21.02.2019. 13:27

Lai saņemtu Šengenas vīzu, ārzemnieks iesniedz visā Šengenas teritorijā derīgu ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polisi. Polises apdrošināšanas summai ir jābūt vismaz 30 000 EUR un tai jāsedz izdevumi par steidzamas medicīniskās palīdzības sniegšanu un/vai ārstēšanu slimības gadījumā, kā arī jāsedz repatriācijas izdevumi personas nāves gadījumā.

Ja ārzemnieks ieceļos Latvijā vienu vai divas reizes, ir jāiesniedz ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise, kas nosedz visu paredzamo uzturēšanās termiņu.

Ja ārzemnieks ieceļos Latvijā vairāk kā divas reizes, jāiesniedz ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise pirmajai ieceļošanas reizei.

Lai saņemtu ilgtermiņa vīzu, jāiesniedz Latvijas Republikā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise. Polises apdrošināšanas summai ir jābūt 42 600 EUR un tai jāsedz izdevumi par steidzamas medicīniskās palīdzības sniegšanu un/vai ārstēšanu slimības gadījumā, kā arī jāsedz repatriācijas izdevumi personas nāves gadījumā.