Atteikšanās no pilsonības/ nepilsoņa statusa

07.09.2018. 21:49

I. Vēstniecībā ir iespēja iesniegt dokumentus, lai atteiktos no Latvijas pilsonības. Dokumentus Jūs varat iesniegt personīgi Konsulārās nodaļas pieņemšanas laikos vai nosūtot tos pa pastu.

Lai atteiktos no pilsonības vēstniecībā jāiesniedz:

  • ASV kompetentas iestādes vēstules oriģināls par ASV pilsonības garantēšanu,  kas apstiprināts ar starptautisko dokumentu atzīšanas apliecinājumu "Apostille". Dokumentu ar Apostille apliecinās tā štata Office of the Secretary of State, kurā dokuments izsniegts;
  • iesniegumu, adresētu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, par atteikšanos no Latvijas pilsonības;
  • brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums un paraksts";
  • ja no pilsonības atsakās arī nepilngadīgs bērns, tad jāaizpilda iesniegums;
  • Latvijas pilsoņa pasi un/vai personas apliecību;
  • samaksa par atteikšanos no pilsonības ir 66.34 EUR apmaksājot ar bankas karti vēstniecībā. Ja dokumenti tiek iesniegti pa pastu, tad samaksa ir 90 USD un jānosūta uz vēstniecību Money Order  (payable to the Embassy of Latvia)  formā.

Plašāka informācija par atteikšanos no Latvijas pilsonības pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.

Jūsu iesniegtos dokumentus vēstniecība nosūtīs uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un aptuveni 1-2 mēnešu laikā PMLP pieņems lēmumu par pilsonības zaudēšanu.

 

 II. Likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” noteikts, ka ikvienai personai, kura ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības iegūšanas.

Lai atteiktos no Latvijas Republikas nepilsoņa statusa, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa;
  2. brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums un paraksts";
  3. Latvijas nepilsoņa pase;
  4. Dokumenta kopija, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu (ASV – naturalizācijas sertifikāts, ASV pase).

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāmaksā konsulārā maksa 60 USD apmērā (ja no Latvijas nepilsoņa statusa atsakās vecāki kopā ar bērnu, nodeva jāmaksā par katru personu).

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai likumīgais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka  piekrīt atteikties no nepilsoņa statusa.

Ja persona nav atteikusies no nepilsoņa statusa saskaņā ar likumā noteikto kārtību, tad nepilsoņa statuss tiek atņemts pamatojoties uz likuma Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 7. panta pirmās daļas 3. punktu.