Latvijas sniegtais atbalsts Ukrainai

05.04.2016. 11:51

Ukraina ir Latvijas attīstības palīdzības saņēmējvalsts kopš 2007.gada. Ņemot vērā pašreizējo drošības, politisko un ekonomisko krīzi Ukrainā, tā kopš 2014.gada ir kļuvusi par Latvijas centrālo prioritāti attīstības sadarbības politikā. 2014.gadā atbalsts Ukrainai veidoja 500 000 EUR. Atbalsts Ukrainā 2015.gadā sniegts 644 250 EUR (150 000 EUR no šī finansējuma iemaksāti starptautiskajās organizācijās un fondos, kas atbalsta Ukrainu) apmērā.

Īstenotie projekti eirointegrācijas, korupcijas apkarošanas, izglītības, administratīvi teritoriālās reformas, lauksaimniecības, e-pārvaldes un citās jomās.

Latvija arī turpmāk sniegs atbalstu Ukrainai reformu īstenošanā, 2016.gadā īstenojot attīstības sadarbības projektus, par prioritārajām jomām nosakot labu pārvaldību un likuma varas stiprināšanu, atbalsta sniegšanu demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai, reģionālo attīstību, finanšu decentralizāciju un teritoriālo sadarbību, kā arī lauksaimniecības sektora attīstību.

2016. gadā tiks turpināta ilgtermiņa attīstības sadarbības projektu īstenošana, tajā skaitā, atbalstot projektus, kuri ir, saņēmuši citu donoru līdzfinansējumu, t.sk. projektus Ukrainas atbalstam pretkorupcijas jomā un lauksaimniecības jomā, plānots piešķirt līdzekļus stipendijām Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē, u.c.

 

Humānā palīdzība

Bruņotā konflikta seku risināšanai Latvija ir ievērojami palielinājusi humānās palīdzības apjomus Ukrainai. Palīdzība tika sniegta gan pārtikas un bērnu preču iegādei, ģeneratoru nodrošināšanai, palīdzībai iekšēji pārvietotām personām Ukrainā un medicīniskajai aprūpei Ukrainā cietušajiem, lai ārstētos Latvijā (vairāk par Latvijas humāno palīdzību Ukrainai 2014.-2015. gadā).

 

Latvijas ekspertīze starpautiskajās misijās Ukrainā