Latvijas un Ukrainas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Ukraina Latvijas neatkarību atzina 1991. gada 26. augustā. Diplomātiskās attiecības abu valstu starpā tika nodibinātas 1992. gada 12. februārī.

1993.gadā tika sperts nākamais nozīmīgais solis, kas savstarpējās attiecības pacēla kvalitatīvi jaunā līmenī- Latvija atklāja vēstniecību Kijevā, un Ukraina- vēstniecību Rīgā.

Kopš 2011.gada 16.novembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ukrainā ir Dr.Argita Daudze. Savukārt kopš 2011.gada 17.maija Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ir Anatolijs Oļeiniks (Anatoliy Oliynyk).

Ukrainā darbojas viens Latvijas goda konsuls. Volodimirs Garcula (Volodymyr Hartsula) ir goda konsuls Ļvovā un Ļvovas apgabalā. Ukrainas goda konsuls Latvijā ir Oļegs Stepanovs. Goda konsulāts atrodas Ventspilī.

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

11.Saeimā darbojas Deputātu grupa sadarbībai ar Ukrainas parlamentu. Deputātu grupu izveidoja 2011.gada 6.decembrī. Tās priekšsēdētāja ir Ilze Viņķele (Vienotība). Grupā darbojas 53 deputāti.

Ukrainas Parlamentā Ukrainas – Latvijas sadarbības deputātu grupā darbojas 34 deputāti. Tās priekšsēdētājs ir Ruslans Lukjančuks (partija “Batjkivščina”).

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas un Ukrainas ekonomiskajai sadarbībai ir labs attīstības potenciāls. Pašlaik pastāv visi priekšnoteikumi tālākai divpusējās ekonomiskās sadarbības attīstībai, it sevišķi ņemot vērā Ukrainas dalību PTO, virzību uz integrāciju ES, kas veicina vienādu tirgus priekšnosacījumu un tautsaimniecības standartu nodrošināšanu.

Latvijas un Ukrainas divpusējās ekonomiskās un tirdzniecības attiecības pēc 2004. gada 1. maija regulē Eiropas Savienības (ES) un Ukrainas noslēgtie līgumi.

Kopš 2007.gada regulāri notiek Latvijas-Ukrainas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās, un tehniskās sadarbības jautājumos sēdes (pirmā- 2007.gada 10.- 11.maijā, Rīgā; otrā- 2009.gada 4.jūnijā, Kijevā; trešā- 2010.gada 29.jūlijā, Rīgā; ceturtā- 2011.gada 29.-30.jūnijā, Kijevā; piektā – 2012.gada 4. – 5.jūlijā, Rīgā).

Preču tirdzniecības statistika (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksporta apjoms uz Ukrainu 2014.gada Q1 bija 20,8 MEUR, kas ir par 2,1% jeb 0,4 MEUR lielāks eksporta apjoms nekā 2013.gada atbilstošajā periodā.
Importa apjoms no Ukrainas 2014.gada Q1 bija 24,1 MEUR, kas ir par 5,4% jeb 1,1 MEUR mazāks importa apjoms nekā 2013.gada atbilstošajā periodā.
Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma Ukraina ar 44,8 MEUR kopējo tirdzniecības apjomu ieņem 5.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā ārpus ES (19. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū kopumā).
• Salīdzinājumā ar 2013.gada atbilstošo periodu Latvijas – Ukrainas kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ir samazinājies par 2,5% jeb 1,1 MEUR.
• Latvijai ar Ukrainu ir negatīva preču tirdzniecības bilance: - 3,3 MEUR apmērā.
• 2013.gadā Latvijas un Ukrainas pakalpojumu tirdzniecības kopējais apjoms sasniedza (-20,0 MEUR) (eksports – (-16,7 MEUR), imports – 3,3 MEUR).
• Pakalpojumu tirdzniecības bilance bija negatīva – 20,0 MEUR apmērā.
• 2013.gadā Latvija uz Ukrainu galvenokārt eksportēja pārvadājumu pakalpojumus (visvairāk gaisa, dzelzceļa un autotransporta), braucienus un citus pakalpojumus.
• 2013.gada gadā Latvija no Ukrainas galvenokārt importēja pārvadājumu pakalpojumus (gaisa un dzelzceļa jo īpaši) un citus pakalpojumus.

galvenās eksporta preces uz Ukrainu 2013.gadā
 ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija (23%);
 mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (22%);
 pārtikas rūpniecības produkti (16%);
 tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (14%);
galvenās importa preces no UA 2013.gadā
 metāli un to izstrādājumi (31%);
 transporta līdzekļi (26%);
 tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (10%);
 pārtikas rūpniecības produkti (8%);

·

Latvijas un Ukraina tirdzniecības dinamika laika posmā no 2005. līdz 2013.gadam EUR

Gads

Eksports

Imports

2005

56 633 712

132 254 551

2006

82 030 534

95 445 205

2007

85 130 774

110 728 078

2008

91 732 612

100 388 279

2009

53 618 783

81 207 944

2010

75 160 635

93 077 585

2011

75 616 111

138 217 795

2012

97 716 961

174 528 998

2013

91 588 623

129 522 684

2014 Q1 eskports - 20 755 081

imports - 24 077 252

Latvijas preču eksporta struktūra uz Ukrainu nozaru griezumā 2014.gads Q1 EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

20 755 081

100%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

- medikamenti – 84%

6 094 925

29.37%

Pārtikas rūpniecības produkti

- alkohols – 49%

- sagatavotas vai konservētas zivis – 21%

3 839 950

18.50%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

- telefonu aparāti – 71%

- monitori un projektori– 16%

3 216 248

15.50%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

- audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām – 23%

- tekstilmateriāli pārklāti, impregnēti u.c. ar plastmasām – 13%

2 763 087

13.31%

Dzīvnieki un lopkopības produkcija

- saldētas zivis – 71%

- svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa – 18%

1 244 653

6.00%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks un gumijas izstrādājumi

805 267

3.88%

Transporta līdzekļi

748 938

3.61%

Koksnes papīmasa; papīrs un kartons

597 459

2.88%

Dažādas rūpniecības preces

578 867

2.79%

Minerālie produkti

236 859

1.14%

Metāli un to izstrādājumi

156 528

0.75%

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

150 101

0.72%

Koksne un tās izstrādājumi

114 093

0.55%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

80 915

0.39%

Augu valsts produkti

46 722

0.23%

Ieroči un munīcija

31 760

0.15%

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti

28 400

0.14%

Jēlādas, ādas, kažokādas un izstrādājumi no tām

7 237

0.03%

Tauki un eļļa

6 736

0.03%

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli un metāli, kas plakēti ar dārgmetālu un to izstrādājumi

6 336

0.03%

Preču importa struktūra ar Ukrainu nozaru griezumā 2014.gads Q1 EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

24 077 252

100%

Metāli un to izstrādājumi

- Ferosakausējumi – 71%

- Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi – 13%

11 714 775

48.65%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

- Vīriešu vai zēnu uzvalki – 54%

- Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi – 21%

- Treniņtērpi – 17%

2 424 527

10.07%

Augu valsts produkti

- Kukurūza – 57%

- Rudzi – 36%

2 146 751

8.92%

Pārtikas rūpniecības produkti

- Mīklas (pastas) izstrādājumi – 31%

- Alkohols – 14%

1 945 354

8.08%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

- Medikamenti – 47%

- Kazeīns – 20%

1 485 098

6.17%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

737 486

3.06%

Koksne un tās izstrādājumi

680 685

2.83%

Koksnes papīmasa; papīrs un kartons

618 850

2.57%

Transporta līdzekļi

534 823

2.22%

Dažādas rūpniecības preces

480 146

1.99%

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

419 974

1.74%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaucūks un gumijas izstrādājumi

409 987

1.70%

Minerālie produkti

314 637

1.31%

Tauki un eļļa

122 433

0.51%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

32 061

0.13%

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti

9 665

0.04%

Investīcijas (avots: Latvijas Banka un Lursoft)

Ukrainas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2013.gada beigās bija 93,7 MEUR. Investīcijas uzkrātas finanšu starpniecībā (63,9 MEUR) un profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (6,4 MEUR), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (6,4 MEUR), operācijas ar nekustamo īpašumu (5,3 MEUR), apstrādes rūpniecība (1,2 MEUR), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (0,8 MEUR), būvniecība (0,1 MEUR), kā arī nekvalificētā darbība (9,6 MEUR).

Latvijas investori Ukrainā 2013.gada beigās uzkrājuši 39,2 MEUR. Investīcijas uzkrātas finanšu un apdrošināšanas darbības (22,5 MEUR), vairum- un mazumtirdzniecībā (13,0 MEUR) un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā (2,7 MEUR), būvniecībā (1,8 MEUR), administratīvajā un apkalpojošo dienestu darbībā (-1,1 MEUR), transports un uzglabāšana (0,3 MEUR) un neklasificētā darbība (0,2 MEUR), apstrādes rūpniecībā (0,1 MEUR).

2014. gada 21.maijā Latvijā darbojās 892 uzņēmumi ar Ukrainas kapitālu.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

1995. gada 23. – 24. maijs

Ukrainas prezidenta Leonīda Kučmas oficiālā vizīte Latvijā

1995. gada 21. – 22. novembris

Latvijas prezidenta Gunta Ulmaņa oficiālā vizīte Ukrainā

1996. gada 11. – 12. jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava vizīte Ukrainā

1997. gada 24. jūlijs

Ukrainas ārlietu ministra Genādija Udovenko vizīte Latvijā

1997. gada 28. – 29. novembris

Latvijas prezidenta Gunta Ulmaņa neoficiālā vizīte Ukrainā

1998. gada 12. – 13. februāris

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava darba vizīte Ukrainā

1998. gada 24. – 26. februāris

Latvijas Ministru prezidenta Guntara Krasta oficiālā vizīte Ukrainā

2000. gada 24. – 25. februāris

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa oficiālā vizīte Ukrainā

2002. gada 5. – 7. februāris

Ukrainas ārlietu ministra Anatolija Zlenko oficiālā vizīte Latvijā

2003. gada 7. – 8. novembris

Latvijas ārlietu ministres Sandras Kalnietes oficiālā vizīte Ukrainā

2004. gada 5. – 6. oktobris

Ukrainas ārlietu ministra Konstantīna Griščenko vizīte Latvijā

2005. gada 23. janvāris

Latvijas prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas piedalīšanās Ukrainas prezidenta Viktora Juščenko inaugurācijas ceremonijā

2005. gada 29. – 30. marts

Ukrainas parlamenta spīkera Volodimira Litvina oficiālā vizīte Latvijā

2005. gada 26. – 28. aprīlis

Latvijas aizsardzības ministra Eināra Repšes vizīte Ukrainā

2005. gada 28. novembris – 1. decembris

Latvijas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša oficiālā vizīte Ukrainā

2005. gada 2. decembris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas piedalīšanās Demokrātiskās izvēles forumā Kijevā un tikšanās ar Ukrainas prezidentu Viktoru Juščenko

2006. gada 13. – 15. februāris

Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres vizīte Ukrainā

2006. gada 27. – 28. aprīlis

Ukrainas prezidenta Viktora Juščenko valsts vizīte Latvijā

2008.gada 31.janvāris-1. februāris

Latvijas ārlietu ministra Māra Riekstiņa oficiālā vizīte Ukrainā

2008. gada 23. maijs

Latvijas prezidenta Valda Zatlera piedalīšanās Ukrainas enerģētikas samitā

2008. gada 25.-27. jūnijs

Latvijas prezidenta Valda Zatlera valsts vizīte Ukrainā

2008. gada 22. novembris

Latvijas prezidenta Valda Zatlera piedalīšanās Golodomora(Lielā Bada) upuru piemiņas pasākumā Kijevā

2010.g.29.jūlijs

Ukrainas ekonomikas ministra V.Cuško vizīte Latvijā (SVK 3.sēde)

2010.g.25.februāris

Latvijas prezidenta V.Zatlera dalība Ukrainas prezidenta V.Janukoviča inaugurācijas ceremonijā

2010.gada 15.decembris

Ukrainas prezidenta V.Janukoviča oficiālā vizīte Latvijā

2011.gada 18.-19.aprīlis

Latvijas ārlietu ministra Ģ.V.Kristovska darba vizīte Ukrainā. Dalība Černobiļas katastrofas 25.gadadienas atceres pasākumos.

2011.gada 29.-30. jūnijs

Latvijas ekonomikas ministra A.Kampara vizīte Ukrainā (SVK 4.sēde)

2012.gada 16.janvāris

Ukrainas ārlietu ministra K.Griščenko darba vizīte Latvijā

2012.gada 9. - 10.februāris

Ukrainas premjerministra M.Azarova oficiālā vizīte Latvijā

2012.gada 26. – 27.jūnijs

Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja V.Ļitvina oficiālā vizīte Latvijā

2013.gada 14.-16.marts

Valsts prezidenta A.Bērziņa oficiālā vizīte Ukrainā

2013.gada 2. oktobris

Ukrainas ārlietu ministra L.Kožaras oficiālā vizīte Latvijā

2014.gada. 28. februāris

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča darba vizīte Ukrainā

2014.gada 15. - 16.aprīlis

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča darba vizīte Ukrainā

2014.gada 8.maijs

LR Saeimas priekšsēdētājas S.Āboltiņas darba vizīte Ukrainā

2014.gada 22.-26.maijs

Latvijas Saeimas deputātu - Latvijas un Ukrainas parlamentāras sadarbības grupas vizīte Ukrainā

2014.gada 7.jūnijs

Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas vizīte Ukrainā

2014.gada 1.-2.jūlijs

Latvijas Saeimas Eiropas lietu komisijas delegācijas vizīte Ukrainā

2014.gada 15. - 17.jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Ukrainā

2014.gada 25.-26.augusts

Latvijas Veselības ministrijas parlamentāra sekretāra Renāra Putniņa vizītē Ukrainā

2014.gada 23.-24.septembris

Latvijas aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa vizīte Ukrainā

2014.gada 29.-30.spetembris

Latvijas tieslietu ministra Gaida Bērziņa vizītē Ukrainā