Izziņas noformēšana

01.10.2019. 14:27

Izziņas noformēšana

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas vēstniecībā Ukrainā izziņas var noformēt personas, kuras pastāvīgi dzīvo Ukrainā un Iedzīvotāju reģistrā norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstī.

Lai saņemtu izziņu ukraiņu valodā no Latvijas Iedzīvotāju reģistra (par ģimenes stāvokli, pases datiem, pilsonību u.c. Iedzīvotāju reģistrā iekļautām ziņām) vēstniecībā jāiesniedz:

-          Iesniegums;

-          Pase;

-          Samaksa veicama ar maksājumu karti (Izziņas sagatavošanas vienas darba dienas laikā 60 EUR, divu darba dienu laikā 50 EUR, piecu darba dienu laikā 45 EUR).

Lai saņemtu izziņu ukraiņu valodā no Latvijas Iedzīvotāju reģistra par Ukrainā norādīto dzīvesvietu, vēstniecībā jāiesniedz:

-          Iesniegums;

-          Pase;

-          Samaksa veicama ar maksājumu karti (saņemšana nākamajā darba dienā 42.50 EUR).

Informāciju no Latvijas Iedzīvotāju reģistra iespējams saņemt par sevi vai personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis tā ir.

Lai saņemtu izziņu ukraiņu valodā par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra vēstniecībā jāiesniedz:

-          Iesniegums;

-          Pase;

-          Samaksa veicama ar maksājumu karti (saņemšana nākamajā darba dienā 40 EUR).

Lai saņemtu izziņu angļu vai krievu valodā par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra, vēstniecībā personīgi jāiesniedz:

-          aizpildītu pieprasījuma formu;

-          pases kopiju ar jūsu parakstu, datumu un pašrocīgi uzrakstītu norādi uz tās: Es, (vārds, uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne)sodāmību izprasīšanas procesā;

-          Samaksa veicama ar maksājumu karti (piecu darba dienu laikā 49.28 EUR, saņemšana nākamajā darba dienā 62.83 EUR) .

Lai saņemtu izziņu par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra iesniegšanai ASV vēstniecībā, Latvijas vēstniecībā personīgi jāiesniedz:

-          aizpildītu pieprasījuma formu;

-          pases kopiju ar jūsu parakstu, datumu un pašrocīgi uzrakstītu norādi uz tās: Es, (vārds, uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne)sodāmību izprasīšanas procesā.

-           Samaksa veicama ar maksājumu karti 90,22 EUR.

Izziņas ar ziņām no Iedzīvotāju reģistra un CSDD transportlīdzekļu reģistra var pieprasīt arī e-pakalpojuma veidā ar portāla www.latvija.lv starpniecību. Detalizētu informāciju par e-pakalpojumu var saņemt šeit.