Ceļošana ar Šengenas valstu izsniegtajām uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām

16.01.2015. 11:15

Ārzemnieki ar Šengenas līguma dalībvalsts, tajā skaitā arī Latvijas, izsniegtu uzturēšanās atļauju vai tai pielīdzinātu dokumentu, var brīvi pārvietoties citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā ne ilgāk 90 dienas 180 dienu laika posmā, ja vien viņi atbilst Šengenas Robežu kodeksa 5. panta noteiktajām prasībām:

  • viņiem ir derīgs ceļošanas dokuments
  • viņi var pamatot iecerētās uzturēšanās mērķi un apstākļus
  • viņiem ir pietiekami uztura līdzekļi gan plānotajam uzturēšanās laikam, gan lai atgrieztos mītnes zemē
  • par viņiem nav ziņojuma Šengenas informācijas sistēmā, ka kādu Šengenas valsts ir aizliegusi viņu ieceļošanu visā Šengenas telpā
  • viņus neuzskata par apdraudējuma kādas dalībvalsts politikai iekšējai drošībai, sabiedrības veselībai vai starptautiskām attiecībām

Katra Šengenas valsts pati nosaka, ar kuriem tās izsniegtajiem dokumentiem persona drīkst ceļot uz citām Šengenas valstīm, un informācija par tiem tiek iekļauta Šengenas robežu kodeksa 22. pielikumā "Dalībvalstu izdoto uzturēšanās atļauju saraksts" .

Ja personai nav skaidrs, vai viņas rīcībā esošais dokuments piešķir šādas tiesības, ieteicams konsultēties ar savas mītnes valsts imigrācijas iestādēm.  

Šī kārtība neattiecas uz ilgtermiņa vīzām ( D kategorija), kuru izmantošana tiek regulēta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, kas ir stājusies spēkā 2010.gada 5.aprīlī.

Saskaņā ar šo regulu, ārzemnieks, kuram ir derīga kādas Šengenas valsts izsniegta ilgtermiņa vīza ( D kategorija), var ieceļot un uzturēties citu Šengenas valstu teritorijā līdz 90 dienas 180 dienu laika posmā.