Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

09.11.2015. 16:31

Saskaņā ar likuma „Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums 30 dienu laikā atteikties no nepilsoņa statusa.

Lai atteiktos no nepilsoņa statusa, personai vēstniecības Konsulārajā nodaļā ir jāiesniedz personīgi aizpildīts un parakstīts iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa. Ja persona jau ir uzņemta Ukrainas pilsonībā, tad ir jāuzrāda Ukrainas pilsoņa pase un Latvijas nepilsoņa pase ir jānodod. Ja persona Ukrainas pasi nav saņēmusi, tad nepieciešams iesniegt kompetentas Ukrainasiestādes izsniegtu dokumentu – apliecinājumu tam, ka personai Ukrainas pilsonība ir piešķirta vai arī tiek garantēta.

Vēstniecībā iesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa, persona samaksā konsulāro nodevu par dokumentu noformēšanu un pārsūtīšanu.

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana.

Dokumentus par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskata un lēmumu par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Papildus informāciju aicinām meklēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.