Uzturēšanās atļauju noformēšana

01.03.2019. 13:45

Uzmanību!

No 2019. gada 20. marta, Ukrainā izsniegtiem dokumentiem, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijā, jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" Ukrainas kompetentajā iestādē.

Sīkāku informāciju var atrast Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapā vai Ukrainas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

No 11. jūnija 2017.g. Ukrainas pilsoņiem, kuriem ir derīga biometriskā pase var sniegt dokumentus uzturēšanas atļaujas izskatīšanai gan Latvijas Vēstniecības Konsulārā nodaļā, gan Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē.

Ārzemnieks, kuram ir derīga kādā Šengenas līguma dalībvalstī izsniegta ilgtermiņa vīza (D vīza), var ieceļot un īslaicīgi uzturēties (ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā) citās Šengenas līguma dalībvalstīs, ja vien viņš atbilst Šengenas Robežu kodeksā noteiktajiem ieceļošanas nosacījumiem un par viņu Šengenas informācijas sistēmā nav izdots ziņojums nolūkā liegt ieceļošanu.

Ja persona vēlas uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ir nepieciešama Uzturēšanās atļauja.

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).

Vairāk par Uzturēšanās atļaujām lasiet PMLP mājaslapā

Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas ir jāsaņem ilgtermiņa vīza

Dokumenti vīzas saņemšanai tiks pieņemti tikai ar e-anketam