Latviešu valodas apguve internetā

11.09.2013. 14:34

Lai veicinātu latviešu valodas apguves pieejamību interneta vidē, Latviešu valodas aģentūra mājaslapā ir izveidojusi mūsdienīgu latviešu valodas apguves apakšvietni „Māci un mācies latviešu valodu!''. Apkopotie elektroniskie materiāli sniedz iespēju ērti apgūt latviešu valodu, kā arī nodrošina metodisko atbalstu pedagogiem.

Apakšvietnē „Māci un mācies latviešu valodu” izvietoti elektroniski kursi un mācību līdzekļi, daudzveidīgi video un audio materiāli, digitālas spēles bērniem, kā arī plašs metodisko materiālu klāsts pedagogiem.

Latviešu valodas aģentūra iesaka noderīgas saites

Latviešu folkloras krātuve: http://www.lfk.lv/

Latviešu valodas aģentūra: http://www.valoda.lv/

Latviešu valodas korpuss: http://www.korpuss.lv/

Latvijas Muzeju biedrība: http://www.muzeji.lv/

Latvijas Nacionālā bibliotēka: http://www.lnb.lv/

Latvijas Universitātes Mākslīgās intelekta laboratorijas elektroniskie resursi: http://www.ailab.lv/

Latvijas vēsture internetā: http://www.historia.lv/

Latvju dainas: http://www.dainuskapis.lv/

Lingvokulturoloģiska latviešu valodas vārdnīca „e-PUPA”: http://epupa.valoda.lv

Seno tekstu korpuss: http://www.korpuss.lv/senie/toc.jsp/

Valsts valodas centrs: http://www.vvc.gov.lv/

Vārdnīcas internetā: http://tezaurs.lv/

„Tildes” datorvārdnīca internetā: http://dictionary.tilde.lv/

„Tildes” digitālās informācijas krātuve „Letonika”: http://www.letonika.lv/