Latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās

09.03.2017. 16:08

Latviešu valodu ārpus Latvijas var apgūt arī ārvalstu augstskolās. Latviešu valodas apguves mērķi ir dažādi: lielākoties latviešu valodas apguve organizēta baltistikas studiju kontekstā, savukārt dažās augstskolās tā ir iekļauta starpdisciplināro studiju modulī, taču visbiežāk latviešu valodas apguve organizēta kā brīvās izvēles vai fakultatīvais kurss, ko var izvēlēties dažādu nozaru studenti.

Latviešu valodas apguves pieejamību ietekmē attiecīgās augstākās izglītības iestādes politika, latviešu valodas pieprasījums konkrētajā valstī, kā arī Latvijas iespējas atbalstīt šo studiju programmu darbību. Atbalstu latviešu valodas un kultūras studiju programmu darbībai sniedz Latviešu valodas aģentūra, tostarp sūtot jaunākos mācību līdzekļus un izziņas materiālus. Pašlaik atbalsts tiek sniegts 22 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.