Latviešu valodas apguve

30.06.2017. 18:39

Latviešu valodu ārpus Latvijas iespējams apgūt 106 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām, 26 valstīs pasaulē, kā arī Eiropas skolās un 22 augstskolās. Tāpat arī plašas iespējas piedāvā mūsdienu komunikācijas līdzekļi – valodas mācīšanās internetā. Dažādi internetā pieejamie elektroniskie materiāli - kursi un mācību līdzekļi, daudzveidīgi video un audio materiāli, digitālas spēles bērniem, dod iespēju ērti mācīties latviešu valodu, kā arī metodiskie materiāli nodrošina atbalstu pedagogiem.

Diasporas nedēļas nogales skolas
Latviešu valodas apguve Eiropas skolā
Latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās
Latviešu valodas apguve internetā