Konsulārie pakalpojumi

21.01.2015. 16:18

Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniedz dažādus konsulāros pakalpojumus un palīdzību mūsu tautiešiem, kuri dzīvo vai īslaicīgi uzturas ārpus Latvijas. Pārstāvniecībās tautiešiem ārzemēs ir iespēja reģistrēt pilsonību, noformēt pasi un personas apliecību, aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā, piedalīties Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī saņemt citus konsulāros pakalpojumus. Daļai Latvijas pārstāvniecību sniegto pakalpojumu tiek piemērota samaksa.