Konsulārā palīdzība

21.01.2015. 16:48

Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniedz konsulāro palīdzību mūsu tautiešiem, kuri dzīvo vai īslaicīgi uzturas ārpus Latvijas.

Aicinām iepazīties ar sniegtajiem ieteikumiem un norādēm! Īpaši lūdzam pievērst uzmanību informācijai par palīdzības saņemšanas iespējām nonākot ārkārtas situācijās!

Valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecība, Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības pēc palīdzības vērsties citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībās.