Konsulārais atbalsts

21.01.2015. 16:09

Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniedz dažādus konsulāros pakalpojumus un palīdzību mūsu tautiešiem, kuri dzīvo vai īslaicīgi uzturas ārpus Latvijas. Latvijas Republikai ir 44 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības: 37 vēstniecības; 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti.