Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti: 2020. gada 1. maijs – 31.augusts un komisijas lēmumi

13.05.2020. 11:16

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija līdz 2020.gada 2.martam saņēma 66 projektu pieteikumus, kuru realizācija paredzēta no 2020.gada 1.maija līdz 31.augustam, no kuriem atbalstīja 39 projektus kopsummā līdz 55 463.24 EUR. Ārlietu ministrijas atbalstītos 2020. gada 1. maija – 31.augusta diasporas projektus skatīt šeit.

Ņemot vērā situāciju, ko radīja COVID-19 straujā izplatība un dažādu valstu noteiktie ierobežojumi attiecībā uz cilvēku pulcēšanos un brīvu pārvietošanos, komisija 28.04.2020. sēdē lēma par atbalstītajiem 2020.gada projektiem, kurus nav iespējams realizēt noteikto ierobežojumu dēļ.

Komisija nolēma ļaut projektu īstenotājiem 2020.gada ietvaros pārcelt un, nepieciešamības gadījumā, pielāgot projektus, kuru realizēšana nav iespējama noteikto ierobežojumu dēļ, piešķirtā finansējuma apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

  • projektus, kas saturiski bijuši saistīti ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4.maijā, pārcelt un pielāgot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai 18.novembrī veltītiem projektiem;
  • projektus, kas saturiski bijuši saistīti ar gadskārtu svinēšanām, pārcelt un pārveidot par citām latviešu gadskārtām veltītiem projektiem;
  • projektu, kas saturiski bijuši saistīti ar citiem projekta mērķauditorijai svarīgiem notikumiem, pārcelšanu un pielāgošanu Komisija skatīs individuāli.

Projektu īstenotājiem jāiesūta koriģētie projektu pieteikumi Komisijai izskatīšanai vismaz 1 mēnesi pirms plānotās pārceltā projekta realizēšanas.