Līdz 1. decembrim aicina iesniegt 2018. gada janvārī un februārī plānoto projektu pieteikumus

24.10.2017. 10:01

Ārlietu ministrija (turpmāk – Ministrija) aicina diasporas atbalsta projektiem, kuru norise plānota jau 2018. gada janvārī un februārī, iesniegt pieteikumus līdz 2017. gada 1. decembrim. Šos projektus izskatīs Diasporas projektu izvērtēšanas komisijā pēc valsts budžeta apstiprināšanas. 

Ministrija vērtē atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ministrijā saskaņā ar 2017. gada 20. jūlijā apstiprināto “Kārtību, kādā Ārlietu ministrijā iesniedz, izvērtē un finansiāli atbalsta projektus sadarbības ar Latvijas diasporu stiprināšanai, diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai”. Ar Kārtību var iepazīties šeit::  http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/57490-arlietu-ministrija-aicina-pieteikties-diasporas-atbalsta-finansejumam

Pirms projekta iesniegšanas diasporas organizācijām tiek rekomendēts konsultēties ar pārstāvniecību (vēstniecība vai konsulāts) vai nerezidējošo vēstnieku par projektu izstrādāšanu un iesniegšanu.

2017. gadā Ārlietu ministrija ir atbalstījusi 129 diasporas projektus dažādās valstīs izglītības, kultūras un sporta jomās, tostarp pasākumus diasporas jauniešu auditorijai, sabiedrības saliedētībai un nacionālās identitātes stiprināšanai kopsummā līdz 146 944 eiro. No šiem projektiem 45 diasporas projekti tika īstenoti pirmajā pusgadā.