2017. gada trijos ceturkšņos atbalstītie diasporas projekti

06.10.2017. 10:40

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija šajā gadā ir saņēmusi un izskatījusi 181 projektu, no kuriem daļēji vai pilnīgi atbalstījusi 129 projektus kopsummā līdz 146 944 EUR.