Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti 2017. gada pirmajā pusgadā

30.06.2017. 19:28

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija šajā gadā ir saņēmusi un izskatījusi 109 projektus par kopējo summu 268 970 EUR, no kuriem daļēji vai pilnīgi atbalstījusi 73 projektus kopsummā līdz 81 000 EUR.