Līgumtiesiskā bāze

06.09.2016. 19:28

Latvijas – Krievijas līgumtiesisko bāzi veido ap 20 dažādu starpvaldību līgumu. Parakstīšanai ir sagatavoti vēl vairāki Latvijas un Krievijas starpvalstu līgumi. Šo līgumu parakstīšana ļautu attīstīt esošo Latvijas un Krievijas starpvalstu sadarbību jaunā un kvalitatīvi augstākā līmenī.

Starp pašreizējām prioritātēm Latvijas un Krievijas divpusējās attiecībās var minēt: Starpvaldību komisijas darbības atjaunošanu un Starpvaldību komisijas ietvaros izstrādāto līgumu parakstīšanu.

Latvijas Republikas divpusējie līgumi ar Krievijas Federāciju, kas noslēgti kopš 1990.gada 4.maija

Līgums par Latvijas Republikas un KPFSR starpvalstu attiecību pamatiem

1. Nozare: Valstu sadarbība

2. Noslēgšanas datums: 13-01-1991

3. Apstiprināts: Augstākā Padome 14-01-1991

4. Statuss: nav spēkā

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.17 09-05-1991

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Anatolijs Gorbunovs – Latvijas Augstākās Padomes priekšsēdētājs
  • Krievijas puse: Boriss Jeļcins – KPFSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par sadarbību zivsaimniecības jomā

1. Nozare: Zivsaimniecība

2. Noslēgšanas datums: 21-07-1992

3. Apstiprināts: Ministru Padome 07-07-1992

4. Statuss: spēkā esošs 21-07-1992

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.36 14-07-1992

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas nolīgums par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas tirdznieciski ekonomisko attiecību principiem

1. Nozare: Ekonomiskā sadarbība

2. Noslēgšanas datums: 28-10-1992

3. Apstiprināts: nav pieejams

4. Statuss: nav spēkā

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: nav publicēts

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Ivars Godmanis – Latvijas Ministru Padomes priekšsēdētājs
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās

1. Nozare: Tiesiskā palīdzība

2. Noslēgšanas datums: 03-02-1993

3. Apstiprināts: Augstākā Padome 01-06-1993

4. Statuss: spēkā esošs 28-03-1995

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.394 30-11-1999

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Viktors Skudra – tieslietu ministrs
  • Krievijas puse: Nikolajs Fjodorovs – tieslietu ministrs

Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par notiesāto nodošanu soda izciešanai

1. Nozare: Personu izdošana

2. Noslēgšanas datums: 04-03-1993

3. Apstiprināts: Augstākā Padome 30-03-1993

4. Statuss: spēkā esošs 10-06-1993

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.14 15-04-1993

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Jānis Skrastiņš – Latvijas ģenerālprokurors
  • Krievijas puse: V.Stepankovs – Krievijas ģenerālprokurors

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību

1. Nozare: Pārceļotāji

2. Noslēgšanas datums: 02-06-1993

3. Apstiprināts: nav pieejams

4. Statuss: spēkā esošs 27-02-1995

5. Termiņš: (skaitlis) gadi 5 gadi

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.144 10-12-1994

7. Līguma parakstītāji: nav zināms

8. Pielikumi:

Protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumā par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību darbības pagarināšanu

Protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumā par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību darbības pagarināšanu

9. Piezīmes:

1) 24.02.2000. Vienošanās darbība pagarināta līdz 04.07.2006.

2) 21.09.2005. Vienošanās darbība pagarināta uz nenoteiktu laiku

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par muitas robežas caurlaides punktiem

1. Nozare: Robežjautājumi

2. Noslēgšanas datums: 02-06-1993

3. Apstiprināts: nav pieejams

4. Statuss: spēkā esošs 24-06-1993

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.34 05-06-1993

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Jānis Dinēvičs – Latvijas Valsts ministrs
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās sakaru jomā

1. Nozare: Sakari

2. Noslēgšanas datums: 02-06-1993

3. Apstiprināts: nav pieejams

4. Statuss: spēkā esošs 02-06-1993

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.34 05-06-1993

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Jānis Dinēvičs – Latvijas Valsts ministrs
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par kopīgu darbību Latvijas Republikas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā

1. Nozare: Enerģētika

2. Noslēgšanas datums: 02-06-1993

3. Apstiprināts: Ministru Padome 26-05-1993

4. Statuss: spēkā esošs 02-06-1993

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.34 05-06-1993

7.  Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Jānis Dinēvičs – Latvijas Valsts ministrs
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu tās pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā

1. Nozare: Militārisms

2. Noslēgšanas datums: 30-04-1994

3. Apstiprināts: Saeima 24-11-1994

4. Statuss: zaudējis spēku 21-10-1999

5. Termiņš: skatīt piezīmes

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.52 03-05-1993

7.  Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Valdis Birkavs – Latvijas Ministru prezidents
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

8. Piezīmes: Vienošanās paliek spēkā līdz visu tās nosacījumu izpildes pabeigšanai.

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā

1. Nozare: Militārisms

2. Noslēgšanas datums: 30-04-1994

3. Apstiprināts: Saeima 24-11-1994

4. Statuss: spēkā esošs 27-02-1995

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.52 03-05-1994

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Guntis Ulmanis – Latvijas Valsts prezidents
  • Krievijas puse: Boriss Jeļcins – Krievijas Federācijas prezidents

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību

1. Nozare: Sociālā drošība

2. Noslēgšanas datums: 30-04-1994

3. Apstiprināts: Saeima 24-11-1994

4. Statuss: spēkā esošs 27-02-1995

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.144 10-12-1994

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Valdis Birkavs – Latvijas Ministru prezidents
  • Krievijas puse: Oļegs Soskovecs – Krievijas Pirmais vicepremjers

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par robežas pārstāvju darbību

1. Nozare: Robežjautājumi

2. Noslēgšanas datums: 14-12-1994

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 19-06-1994

4. Statuss: spēkā esošs 14-12-1994

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.95 16-08-1994

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Māris Riekstiņš – Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas Konsulārā konvencija

1. Nozare: Konsulārie jautājumi

2. Noslēgšanas datums: 14-12-1994

3. Apstiprināts: Saeima 21-09-1995

4. Statuss: spēkā esošs 18-05-1997

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.149 22-12-1994

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Māris Riekstiņš – Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
  • Krievijas puse: -------------------------------------------

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem

1. Nozare: Ceļošanas režīms

2. Noslēgšanas datums: 14-12-1994

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 23-11-1993

4. Statuss: spēkā esošs 18-01-1995

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.115 01-12-1993

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā

1. Nozare: Transports

2. Noslēgšanas datums: 22-02-1995

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 19-04-1994

4. Statuss: spēkā esošs 14-06-1995

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.450 13-12-2000

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Andris Gūtmanis – satiksmes ministrs
  • Krievijas puse: Vitālijs Jefimovs – transporta ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

1. Nozare: Transports

2. Noslēgšanas datums: 22-02-1995

3. Apstiprināts: Saeima 01-02-1996

4. Statuss: spēkā esošs 16-03-1996

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.24 09-02-1996

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Andris Gūtmanis – satiksmes ministrs
  • Krievijas puse: Vitālijs Jefimovs – transporta ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par tirdzniecības kuģošanu

1. Nozare: Kuģošana

2. Noslēgšanas datums: 22-02-1995

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 19-04-1994

4. Statuss: spēkā esošs 15-05-1995

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.450 13-12-2000

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Andris Gūtmanis – satiksmes ministrs
  • Krievijas puse: Vitālijs Jefimovs – transporta ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību robežapsardzes jautājumos

1. Nozare: Robežjautājumi

2. Noslēgšanas datums: 26-02-1996

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 30-01-1996

4. Statuss: spēkā esošs 26-02-1996

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.21 06-02-1996

Protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumā par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību darbības pagarināšanu

1. Nozare: Migrācija

2. Noslēgšanas datums: 24-02-2000

3. Apstiprināts: Saeima 16-03-2000

4. Statuss: spēkā esošs 04-07-2001

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.115 30-03-2000

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Māris Riekstiņš – Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
  • Krievijas puse: Vladimirs Volohs – Krievijas Federālā Migrācijas dienesta vadītāja vietnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās

1. Nozare: Muitas jautājumi

2. Noslēgšanas datums: 22-04-2002

3. Apstiprināts: Saeima 12-09-2002

4. Statuss: spēkā esošs 15-10-2003

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.135 20-09-2002

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Gundars Bērziņš – finanšu ministrs
  • Krievijas puse: Mihails Vaņins – Krievijas Valsts muitas komitejas priekšsēdētājs

Protokols, kurš pievienots partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, un ar kuru ņem vērā jauno Dalībvalstu pievienošanos ES

1. Nozare: Dažāda veida sadarbība

2. Noslēgšanas datums: 27-04-2004

3. Apstiprināts: nav pieejams

4. Statuss: spēkā esošs 01-03-2005

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.110 14-07-2005

7. Līguma parakstītāji: nav zināms

8.  Piezīmes: Saskaņā ar Pievienošanās Akta ES 6. panta otro daļu, Protokolus jauno dalībvalstu (tai skaitā, Latvijas) vārdā slēdz ES Padome

Protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumā par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību darbības pagarināšanu

1. Nozare: Migrācija

2. Noslēgšanas datums: 21-09-2005

3. Apstiprināts: Saeima 26-02-2006

4. Statuss: spēkā esošs 17-04-2007

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.24 09-02-2006

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Ēriks Jēkabsons – iekšlietu ministrs
  • Krievijas puse: Viktors Kaļužnijs – Krievijas vēstnieks Latvijā

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par Apvienotās Latvijas- Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju izveidošanu

1. Nozare: Migrācija

2. Noslēgšanas datums: 28-06-2006

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 13-09-2005

4. Statuss: spēkā esošs 28-06-2006

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.115 21-07-2006

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Dzintars Jaundžeikars – iekšlietu ministrs
  • Krievijas puse: Andrejs Novikovs – iekšlietu ministra vietnieks

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par ekonomisko sadarbību

1. Nozare: Ekonomiskā sadarbība

2. Noslēgšanas datums: 13-10-2006

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 03-10-2006

4. Statuss: spēkā esošs 16-11-2006

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.6 10-01-2007

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Aigars Štokenbergs – ekonomikas ministrs
  • Krievijas puse: Germans Grefs – ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrs

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par starpvaldību komisijas izveidošanu ekonomiskās, zinātniski- tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās

1. Nozare: Dažāda veida sadarbība

2. Noslēgšanas datums: 13-10-2006

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 03-10-2006

4. Statuss: spēkā esošs 13-10-2006

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: Latvijas Vēstnesis Nr.176 03-11-2006

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Aigars Štokenbergs – ekonomikas ministrs
  • Krievijas puse: Germans Grefs – ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrs

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Latvijas un Krievijas valsts robežu

1. Nozare: Robežjautājumi

2. Noslēgšanas datums: 27-03-2007

3. Apstiprināts: Ministru kabinets 07-08-1997

4. Statuss: nav spēkā

5. Termiņš: beztermiņa

6. Publikācija: nav publicēts

7. Līguma parakstītāji:

  • Latvijas puse: Aigars Kalvītis – Ministru prezidents
  • Krievijas puse: Mihails Fradkovs – Valdības Priekšsēdētājs