Sadarbība ar Krievijas Federāciju

16.05.2017. 16:21

 

1920.gada 11.augustā Latvijas Republika un Krievijas Sociālistiskā Federatīvā Padomju Republika noslēdza miera līgumu, kas paredzēja diplomātisko un konsulāro sakaru nodibināšanu starp abām valstīm tūlīt pēc miera līguma ratifikācijas abu valstu parlamentos.

Pirmais Latvijas Republikas diplomātiskais pārstāvis Padomju Krievijā bija sūtnis Jānis Vesmanis, kurš akreditācijas vēstuli Krievijas pusei iesniedza 1920.gada 2.novembrī. Latvijas sūtniecība laikā no 1920. līdz 1940.gadam atradās Maskavā.

Pirmās Latvijas konsulārās pārstāvniecības Krievijā darbu uzsāka vēl kara laikā 1919. un 1920.gadā Blagoveščenskā un Murmanskā.

Konsulārās funkcijas veica arī Latvijas Pagaidu valdības pārstāvji: Ziemeļkrievijā - Alfreds Ikners (Arhangeļskā), Dienvidkrievijā - Kristaps Bahmanis (Kijevā) un Rūdolfs Liepiņš (Donā un Kubaņā).

No 1919.gada jūnija līdz 1920.gada oktobrim Sibīrijā un Urālos (Vladivostokā) darbojās Latvijas diplomātiskais pārstāvis Jānis Mazpolis.

Pēc miera līguma noslēgšanas Padomju Krievijā (no 1922.gada decembra - PSRS) darbojās sekojošas Latvijas konsulārās pārstāvniecības:

1) Maskavā - ģenerālkonsulāts (no 1920. līdz 1923.gadam)

2) Petrogradā (no 1924.gada - Ļeņingrada):

  • konsulāts (no 1920. līdz 1924.gadam un no 1932.līdz 1937.gadam)
  • ģenerālkonsulāts (no 1924. līdz 1932.gadam un no 1937.gada līdz 1938.gadam)

3) Ņižņijnovgorodā - konsulāts (no 1920. līdz 1921.gadam)

4) Omskā - konsulāts (no 1921. līdz 1923.gadam)

5) Vitebskā - konsulāts (no 1925. līdz 1932.gadam)

6) Vladivostokā - konsulārā aģentūra (no 1920. līdz 1923.gadam)

1991.gada 24.augustā Krievijas Federācija atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu un 4.oktobrī Latvija un Krievija atjaunoja diplomātiskās attiecības.